• Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Arbeidsjurist

Verschil van inzicht bij de arbeidsjurist

De term arbeidsconflict is een groot woord, het duidt in de regel aan dat werkgever en werknemer niet op één lijn zitten. Het arbeidsconflict kan allerlei oorzaken hebben, zoals de wijze waarop de werkgever verwacht dat de werknemer zijn werk uitvoert, terwijl de werknemer daar andere ideeën over heeft, de arbeidsjurist is hier om u te helpen.

Het kan ook zijn dat de werknemer moeite heeft met de stijl van leidinggeven door zijn baas. Als de arbeidsverhouding langere tijd stroef verloopt kan het gebeuren dat de werknemer zich ziek meldt. De bedrijfsarts constateert vervolgens dat er geen medisch oorzaak voor het ziekteverlof is en adviseert de werkgever om in overleg met de werknemer tot een oplossing te komen.

Een arbeidsconflict oplossen met een arbeidsjurist

Bij de meeste arbeidsconflicten bespreken partijen de situatie en zoeken een oplossing. Dat kan overplaatsing naar een andere afdeling zijn, maar ook het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Beëindiging arbeidsovereenkomst
Arbeidsjurist Werkgever en werknemer kunnen samen besluiten tot beëindiging. Als het initiatief tot beëindiging bij de werkgever ligt en de werknemer van de situatie geen verwijt gemaakt kan worden, geeft een beëindigingsovereenkomst waarin het ontslag geregeld wordt recht op een werkloosheidsuitkering voor de werknemer. Uiteraard moet de werknemer ook aan de overige verplichtingen van de WW voldoen, zoals inschrijven als werkzoekende bij het UWV en voldoende solliciteren.

Afspraken komen in een beëindigingsovereenkomst
Over de inhoud en de exacte formulering van de beëindigingsovereenkomst wordt vaak onderhandeld. Werkgever en werknemer laten zich hierbij door juristen bijstaan. Onderhandelingspunten zijn in de regel: ontslagdatum, fictieve opzegtermijn, verlof met behoud van bezoldiging, vergoeding van scholings- of outplacementkosten, de uitbetaling van vakantiedagen, de hoogte van een beëindigingsvergoeding, vergoeding voor de kosten rechtsbijstand van de werknemer. De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst die ook vaststellingsovereenkomst wordt genoemd.

Door het inschakelen van juridisch bijstand in een arbeidsconflict voorkom je onverwachte gevolgen en kan in de onderhandeling het optimale resultaat worden bereikt. In de regel is de werkgever bereid een tegemoetkoming in de kosten voor rechtsbijstand voor de werknemer te betalen.

De arbeidsjurist, specialist in arbeidsrecht en het oplossen van uw conflict

Uw conflict snel oplossen met uw werkgever? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsjurist en bel gelijk (026) 84 84 262 of door een email te sturen naar contact@rechtspraktijkvloet.nl.

Bent u ambtenaar? Rechtspraktijk Vloet is naast arbeidsrecht ook gespecialiseerd in ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Dit zorgt voor velen voordelen bij het oplossen van een arbeidsconflict. Lees de pagina over ambtenarenrecht en neem zeker contact op!

Ga naar contact

LinkedIn mr. Maria J.M. Vloet


E contact@rechtspraktijkvloet.nl

T (026) 84 84 262
F (084) 74 30 352


NVRA logo

Copyrights Rechtspraktijk Vloet Arnhem | Ontwerp en realisatie door Userflow Interface Design | linkpartners | Arbeidsjurist | Onderwijsrecht | Vakantiedagen en ziekte | Privacy- en Cookieverklaring

Menu icon