Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Onderwijsrecht

Arbeidsjurist

Verschil van inzicht met uw werknemer of werkgever

Een arbeidsjurist kunt u inschakelen wanneer er sprake is van een conflict op het werk. Bij een arbeidsconflict zitten de werkgever en de werknemer niet op één lijn. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals de wijze waarop de werkgever verwacht dat de werknemer zijn of haar werk uitvoert, terwijl de werknemer daar andere ideeën over heeft.

Het kan ook zijn dat de werknemer moeite heeft met de stijl van leidinggeven door zijn of haar baas. De arbeidsjurist is er om u in zulke situaties te helpen. 

Een arbeidsjurist inschakelen bij een conflict

Het komt voor dat de beste oplossing is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierbij wordt bijstand van een arbeidsjurist als prettig ervaren, omdat onverwachte gevolgen voorkomen worden. Het is zowel voor de werkgever als de werknemer belangrijk om hier goede afspraken over te maken. De arbeidsjurist ondersteunt u daarin. 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Arbeidsjurist in Arnhem

Werkgever en werknemer kunnen samen besluiten tot beëindiging van de samenwerking. In dit geval wordt er een beëindigingsovereenkomst opgesteld in de regel vaststellingsovereenkomst genoemd. In de vaststellingsovereenkomst worden zaken opgenomen als de opzegtermijn, de uitbetaling van de vakantiedagen en de hoogte van de beëindigingsvergoeding. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is werkgever de wettelijke transitievergoeding niet verschuldigd aan werknemer, dit betekent dat de beëindigingsvergoeding een onderhandelpunt is. Als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer van de situatie geen verwijt gemaakt kan worden en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn geeft een vaststellingsovereenkomst recht op een werkloosheidsuitkering voor de werknemer. Uiteraard moet de werknemer ook aan de overige verplichtingen van de WW voldoen, zoals inschrijven als werkzoekende bij het UWV en voldoende solliciteren. De arbeidsjurist ondersteunt zowel werkgever als werknemer bij alle aspecten die belangrijk zijn om de arbeidsovereenkomst voor beide partijen goed af te sluiten

Afspraken komen in een vaststellingsovereenkomst

Over de inhoud en de exacte formulering van de beëindigingsovereenkomst wordt vaak onderhandeld. Werkgever en werknemer laten zich hierbij door juristen bijstaan. Onderhandelingspunten zijn in de regel:

  • De ontslagdatum,
  • De fictieve opzegtermijn,
  • Verlof met behoud van bezoldiging,
  • Vergoeding van scholings- of outplacementkosten,
  • De uitbetaling van vakantiedagen,
  • De hoogte van een beëindigingsvergoeding,
  • Vergoeding voor de kosten rechtsbijstand van de werknemer.

De afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst die ook vaststellingsovereenkomst wordt genoemd of een beëindiging met wederzijds goedvinden. Door het inschakelen van een arbeidsjurist in een arbeidsconflict voorkom je onverwachte gevolgen en kan in de onderhandeling het optimale resultaat worden bereikt. In de regel is de werkgever bereid een tegemoetkoming in de kosten voor rechtsbijstand voor de werknemer te betalen.

Heeft u recht op een ontslagvergoeding?

Wanneer komt u in aanmerking voor ontslagvergoeding? Dat is afhankelijk van meerdere factoren. Als de werkgever de kantonrechter vraagt de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden dan wordt bij de ontbinding de wettelijke transitievergoeding aan werknemer toegekend. Als partijen met elkaar in overleg gaan over een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan is de beëindigingsvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd, een onderhandelpunt. Bij ontslag op staande voet heeft u nooit recht op een ontslagvergoeding. Wilt u graag weten of u recht heeft op ontslagvergoeding? Weet u niet zeker of u recht heeft op een ontslagvergoeding door onduidelijkheden binnen een situatie? Een arbeidsjurist zoals ikzelf helpt u hier graag mee.

Uw conflict snel weer opgelost

Uw conflict snel oplossen met uw werkgever of werknemer? Neem dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsjurist en bel gelijk (026) 84 84 262 of stuur een email naar contact@rechtspraktijkvloet.nl. Bent u ambtenaar? Rechtspraktijk Vloet is naast arbeidsrecht ook gespecialiseerd in ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Dit zorgt voor velen voordelen bij het oplossen van een arbeidsconflict. Lees de pagina over ambtenarenrecht en neem zeker contact op!

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links