• Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onderwijsrecht

Bent u docent of leraar, leidinggevende in het onderwijs, onderwijsondersteunend personeel? Heeft u een geschil of vragen over onderwijsrecht of andere rechten op het gebied van:

  • (dreigend) ontslag
  • ziekte en re-integratie
  • een arbeidsconflict
  • een afvloeiingsregeling
  • een vaststellingsovereenkomst
  • reorganisatie
  • functiewaardering
  • een slechte beoordeling
  • een disciplinaire maatregel (bijvoorbeeld schriftelijke berisping, schorsing, strafontslag)?

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht is juridisch gezien een breed vakgebied. Hier valt de wet- en regelgeving onder die ons onderwijssysteem in stand houdt, zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het Voortgezet onderwijs etc.

In de wetten met betrekking tot onderwijsrecht wordt de organisatie van de school geregeld zoals de financiering, de rechten en plichten van leerlingen/studenten, de ouders en het personeel.

Openbare scholen en bijzonder onderwijs

In Nederland kennen we de vrijheid van onderwijs, dat is vastgelegd in art. 23 van de Grondwet. Dit betekent concreet, dat openbaar en bijzonder onderwijs dezelfde financiële middelen van de overheid ontvangen om een school in stand te houden. Openbare scholen worden meestal in stand gehouden door gemeenten. Bijzondere scholen hebben een eigen schoolbestuur en hebben meestal een katholieke, protestantse of algemeen bijzondere signatuur, zoals het antroposofisch onderwijs op zogenaamde vrije scholen. De denominatie staat los van de onderwijsmethode die een school gebruikt, zoals jenaplan of montessori. Zo bestaan er katholieke jenaplanscholen.

Voor het personeel werkzaam in het onderwijs regelt de wet een aantal algemene verplichtingen zoals de bevoegdheidseisen en een lerarenregister. De rechtspositie van onderwijspersoneel is vastgelegd in CAO’s, zoals de CAO Primair Onderwijs, CAO VO, CAO MBO, CAO HBO.

Onderwijsrecht bij Maria Vloet

Ook ik pas onderwijsrecht toe. In mijn praktijk sta ik personeelsleden van een school bij in situaties als ziekte, re-integratie, arbeidsconflict, disciplinaire maatregel of ontslag. Voor personeel verbonden aan een openbare school kun je bij juridische conflicten naar de bestuursrechter en is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Je weet of je aan een openbare school werk als je een aanstellingsakte hebt ontvangen van je werkgever en dus geen arbeidsovereenkomst hebt ondertekend.

Medewerkers van een bijzondere school, die dus wel een arbeidsovereenkomst hebben ondertekend, kunnen in een aantal gevallen de zaak voorleggen aan een Commissie van Beroep. Het gaat dan over bijvoorbeeld schorsing, disciplinaire maatregel, onthouden van promotie. Daarnaast kunnen medewerkers uit het bijzonder onderwijs hun zaak voorleggen aan de Kantonrechter.  

Onderwijsrecht verschilt

Kortom, de formele rechtsgang voor personeel werkzaam in het openbaar of bijzonder onderwijs is op dit moment nog verschillend. De Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren, die eind 2016 is aangenomen brengt hierin verandering. De ambtelijke status van overheidspersoneel en dus ook van het personeel in het openbaar onderwijs wordt gelijkgesteld met werknemers in het bedrijfsleven. In plaats van een aanstellingsakte ontvangt iedereen vanaf dat moment een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Doel is om de wet op 1 januari 2020 in werking te laten treden. Voor die tijd moeten volgens de inschatting van de Minister meer dan 100 wetten worden aangepast.

Meer weten of hulp nodig?

Als u vragen hebt over onderwijsrecht in het algemeen, uw rechtspositie in het onderwijs over bijvoorbeeld ontslag, disciplinaire maatregel, ziekte en/of re-integratie, kunt u contact met mij opnemen. Ik ondersteun u graag op alle gebieden van rechten.

Rechtspositie onderwijspersoneel

Er zijn bijna zoveel rechtsposities als er onderwijsgevenden zijn. Uw rechten en plichten hangen af van de sector waarin u werkt.  En of uw onderwijsinstelling valt onder openbaar of bijzonder onderwijs. Bent u verbonden aan de Vrije School, Freinet of een school voor Montessori-, Jenaplan- of Daltononderwijs, dan  kan het ook net weer allemaal anders geregeld zijn.

Behoefte aan een kennismakingsgesprek? Dat kan altijd. Maak meteen een afspraak.

Ga naar contact

LinkedIn mr. Maria J.M. Vloet


E contact@rechtspraktijkvloet.nl

T (026) 84 84 262
F (084) 74 30 352


NVRA logo

Copyrights Rechtspraktijk Vloet Arnhem | Ontwerp en realisatie door Userflow Interface Design | linkpartners | Arbeidsjurist | Onderwijsrecht | Vakantiedagen en ziekte | Privacy- en Cookieverklaring

Menu icon