Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies in Arnhem

Onderwijsrecht

Bent u docent, leraar, leidinggevende in het onderwijs of onderwijsondersteunend personeel? Heeft u een geschil of vragen over onderwijsrecht of andere rechten op het gebied van:

Onderwijsrecht voor uw situatie

In mijn praktijk sta ik personeelsleden van een school bij in situaties als ziekte, re-integratie, arbeidsconflict, disciplinaire maatregel of ontslag. Medewerkers in het onderwijs kunnen in een aantal gevallen de zaak voorleggen aan een Commissie van Beroep. Het gaat dan over bijvoorbeeld schorsing, disciplinaire maatregel, onthouden van promotie. Daarnaast kunnen medewerkers hun zaak voorleggen aan de Kantonrechter.  

Onderwijsrecht, een breed vakgebied

Het onderwijsrecht is juridisch gezien een breed vakgebied. Hier valt de wet- en regelgeving onder die ons onderwijssysteem in stand houdt, zoals de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het Voortgezet onderwijs.

In de wetten met betrekking tot onderwijsrecht wordt de organisatie van de school geregeld zoals de financiering, de rechten en plichten van leerlingen/studenten, de ouders en het personeel.

Openbare scholen en bijzonder onderwijs

In Nederland kennen we de vrijheid van onderwijs, dat is vastgelegd in art. 23 van de Grondwet. Dit betekent concreet dat openbaar en bijzonder onderwijs dezelfde financiële middelen van de overheid ontvangen om een school in stand te houden. Openbare scholen worden meestal in stand gehouden door gemeenten. Bijzondere scholen hebben een eigen schoolbestuur en hebben meestal een katholieke, protestantse of algemeen bijzondere signatuur, zoals het antroposofisch onderwijs op zogenaamde vrije scholen. De denominatie staat los van de onderwijsmethode die een school gebruikt, zoals jenaplan of montessori. Zo bestaan er katholieke jenaplanscholen.

Voor het personeel werkzaam in het onderwijs regelt de wet een aantal algemene verplichtingen zoals de bevoegdheidseisen. De rechtspositie van onderwijspersoneel is vastgelegd in CAO’s, zoals de CAO Primair Onderwijs, CAO VO, CAO MBO, CAO HBO.

Rechtspositie van onderwijspersoneel

Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Hierdoor is voor de rechtspositie van onderwijspersoneel het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs vrijwel volledig opgeheven. Dit betekent dat al het onderwijspersoneel nu valt onder het arbeidsrecht, bij formele procedures de rechtsgang naar de kantonrechter is en de wettelijke transitievergoeding voor het gehele onderwijs geldt.

Meer weten of hulp nodig?

Als u vragen hebt over onderwijsrecht in het algemeen, uw rechtspositie in het onderwijs over bijvoorbeeld ontslag, disciplinaire maatregel, ziekte en/of re-integratie, kunt u contact met mij opnemen. Ik ondersteun u graag.

Rechtspositie onderwijspersoneel

In het onderwijs gelden veel verschillende regelingen die allemaal met elkaar samenhangen. Uw rechten en plichten worden niet alleen bepaald door het Burgerlijk Wetboek, maar ook door uw CAO in de betreffende sector en de aanvullende regelingen die in uw sector gelden.

Behoefte aan een kennismakingsgesprek? Dat kan altijd. Plan een kennismakingsgesprek.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links