Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Onderwijsrecht

De akte van benoeming en ontslag in het onderwijs

Als je in het verleden in het onderwijs aan het werk ging kreeg je een akte van benoeming in het onderwijs, tenminste als je in het bijzonder onderwijs aan de slag ging. Het bijzonder onderwijs is onderwijs, dat niet door de overheid is georganiseerd, maar door een Stichting of Vereniging met een levensbeschouwelijke grondslag. Zo heb je bijvoorbeeld katholiek, protestants, maar ook antroposofisch onderwijs, naast het openbaar onderwijs.

Wie ondertekende voorheen de akte van benoeming in het onderwijs?

Een akte van benoeming in het onderwijs werd ondertekend door het bevoegd gezag, dat wil zeggen de werkgever, en de werknemer. Naast de onderwijsrechtspositie gold voor het personeel in dienst van een bijzondere school het reguliere arbeidsrecht geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW).

De door de overheid georganiseerde scholen zijn zogenaamde openbare scholen. Personeel in dienst van een openbare school werd aangesteld. Dit betekent dat je als leerkracht een akte van aanstelling kreeg van het bevoegd gezag. Deze akte was eenzijdig ondertekend door het bevoegd gezag. Het personeel viel onder het ambtenarenrecht. Dit houdt in dat ze tegen besluiten van het bevoegd gezag bezwaar konden maken. De Algemene Wet Bestuursrecht was hierop van toepassing.

Sinds 2020 arbeidsovereenkomst voor onderwijspersoneel 

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de laatste verschillen in rechtspositie tussen werknemers in dienst van een bijzondere of aangesteld bij een openbare stichting weggepoetst door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Nu werkt al het personeel in het onderwijs op basis van een arbeidsovereenkomst en is voor iedereen het arbeidsrecht in het BW van toepassing. 

Iedereen tekent nu een arbeidsovereenkomst, het verschil tussen aanstelling en akte van benoeming is niet meer relevant.

In beroep gaan tegen ontslag in het onderwijs

Als arbeidsjurist werkzaam in het onderwijsveld was in het verleden altijd één van de eerste vragen aan mijn cliënt of hij of zij in het bijzonder of openbaar onderwijs werkte. Was dat laatste het geval, dan moest je wellicht snel tegen een besluit bezwaar indienen, anders was de daarvoor geldende termijn van zes weken voorbij. 

De zes weken termijn is nu nog steeds aan de orde als je beroep aan wilt tekenen tegen je ontslag bij de Commissie van Beroep, zoals geregeld in de verschillende onderwijs-cao’s. Dit is nog altijd twee weken korter dan de termijn die je voor het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter in acht moet nemen. Voor beide geldt, als je te laat bent is je beurt voorbij en staat het ontslag in rechte vast.

Beroep tegen besluiten in het onderwijs

Daarnaast is het voor onderwijspersoneel mogelijk om tegen bepaalde besluiten beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep, dit hangt af van de cao die van toepassing is. Bij besluiten waar beroep tegen mogelijk is, kun je denken aan: 

  • een disciplinaire maatregel;
  • een schorsing; 
  • onthouden van direct of indirect promotie; 
  • aanwijzing om aan een andere instelling van het bestuur je werkzaamheden te verrichten. 

Let wel: voor al deze besluiten van het bestuur geldt een beroepstermijn van 6 weken bij de Commissie van Beroep. Daarnaast kan mogelijk de Kantonrechter worden ingeschakeld, daarvoor geldt geen termijn, doch is het raadzaam voortvarend te handelen.

Tips bij ontslag in het onderwijs

  • Neem zo snel mogelijk contact op met een rechtshulpverlener als je ontslag wordt aangezegd in het onderwijs. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de Commissie van Beroep dan wel een gang naar de Kantonrechter is kort.
  • Wees erop bedacht dat je als onderwijsmedewerker ook beroep bij de Commissie van Beroep kunt aantekenen tegen de in de cao genoemde besluiten van het bestuur. 

Meer weten?

Wil je meer weten over wat je kan doen bij akte van ontslag in het onderwijs? Of heb je direct rechtshulp nodig? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links