Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies Arnhem

Ziekte en ontslag

Ziekte en ontslag is een lastige combinatie. Welke rechten hebben zowel de werknemer als de werkgever en hoe gaat dit traject in zijn werk? Lees hieronder de case van mijn cliënte. Heb je zelf juridisch advies nodig? Neem contact met mij op.

Praktijkvoorbeeld: re-integratie zieke werknemer

Een cliënte werkt bij een grote scholengemeenschap als docente. In november 2013 meldt zij zich ziek bij haar werkgever. Het lukt niet meer. Werkgever zet zich op geen enkele manier in om de re-integratie van de cliënte te bevorderen. Het gevolg is, dat het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt van één jaar. Dat wil zeggen dat de aanvraag voor een WIA-uitkering van cliënte nog een jaar in de wacht staat en werkgever alsnog kan voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen.

Oneens met het advies van de bedrijfsarts

Het betekent voor de cliënte een training om haar belastbaarheid te vergroten en begeleiding bij het uitvoeren van haar lestaak. In juni dit jaar verklaarde de bedrijfsarts de cliënte weer volledig arbeidsgeschikt met ingang van 12 september 2016.  Omdat de cliënte zich niet kan verenigen met het advies van de bedrijfsarts, vraagt ze een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Het UWV onderschrijft de visie van de bedrijfsarts.

Juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst

Door de beperkingen die de cliënte ervaart bij de uitvoering van haar lestaak gaat de voorkeur van de cliënte uit naar een andere betrekking buiten het onderwijs. De school zinspeelt, voor de zomervakantie, op het treffen van een minnelijke regeling. Hierbij wordt de beëindiging van het dienstverband vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Het is het moment waarop de cliënte contact zoekt met mij en vraagt om juridisch advies

Kans op verliezen werkloosheidsuitkering

Het lastige in deze situatie is, dat tijdens ziekte de arbeidsverhouding niet kan worden beëindigd zonder dat de cliënte haar aanspraak op een werkloosheidsuitkering verliest. Als een werknemer een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor akkoord tekent tijdens ziekte, ziet het UWV dat als verwijtbaar handelen. Tijdens ziekte kan de werknemer immers aanspraak maken op re-integratieactiviteiten bij de werkgever. Door hier geen gebruik van te maken benadeeld de werknemer het Werkloosheidsfonds, het fonds waaruit de werkloosheidsuitkering wordt betaald. Een blijvende gehele weigering van de werkloosheidsuitkering voor de werknemer ligt dan dus op de loer.

Hulp bij ziekte en ontslag

Omdat de cliënte voor de zomervakantie volledig arbeidsgeschikt is verklaard met ingang van september, stel ik in de onderhandeling dat de cliënte nogmaals bij de bedrijfsarts langs gaat. Als de bedrijfsarts bij het advies blijft wordt het risico op het missen van een werkloosheidsuitkering voor de cliënte minimaal. Gelukkig voor de cliënte blijft de arts bij haar standpunt. Daarnaast is het voor mij van belang dat het UWV de eerdere arbeidsgeschiktverklaring al heeft goedgekeurd in het deskundigenoordeel van voor de zomervakantie.

Na enige onderhandeling komen betrokkenen tot overeenstemming over de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd en kan de cliënte haar loopbaan voortzetten in de door haar gewenste richting. Scholingskosten, vrijstelling van werk met behoud van salaris en een positief getuigschrift zijn in de vaststellingsovereenkomst geregeld. Helaas lukte het in dit geval niet een beëindigingsvergoeding voor de cliënte te bedingen.

Tips bij kwestie ziekte en ontslag:

  • Indien u een werkloosheidsuitkering wenst te ontvangen is het als werknemer af te raden om tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst voor akkoord te tekenen;
  • Neem bij een gesprek over de beëindiging van uw dienstverband tijdens ziekte altijd contact op met een rechtshulpverlener;
  • Bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts kunt u altijd een second opinion vragen bij het UWV. U vraagt dan een deskundigenoordeel aan. De kosten bedragen voor de werknemer €100.

Contact

Zit u met een soortgelijke kwestie of een ander probleem met betrekking tot ziekte, arbeidsconflict en ontslag? Komt u er niet alleen uit? Neem dan vrijblijvend contact op met Maria Vloet.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links