Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies Arnhem

Transitievergoeding in het onderwijs

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd. Hierdoor zijn ook personeelsleden die werken in het openbaar onderwijs werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat ook in het onderwijs bij een ontslag de betaling van een wettelijke transitievergoeding aan werknemer aan de orde kan zijn.

De beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan door de ontbinding van de kantonrechter, door opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV of door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

Transitievergoeding in het onderwijs berekenen

Bij de ontbinding en de opzegging van de arbeidsovereenkomst in het onderwijs, bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat de betaling van de wettelijke transitievergoeding verplicht is en hoe de hoogte van deze vergoeding moet worden berekend. 

Wordt door de werkgever een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorgelegd, dan is de toekenning en hoogte van de beëindigingsvergoeding een onderhandelpunt tussen werkgever en werknemer. In de regel biedt een werkgever de betaling van een beëindigingsvergoeding aan in een vaststellingsovereenkomst. Deze betaling is meestal berekend volgens de wettelijke transitievergoeding.

Advies over een vaststellingsovereenkomst

Als een cliënt mij vraagt om hem of haar te adviseren over een door een werkgever voorgelegde vaststellingsovereenkomst vraag ik altijd de onderliggende berekening van de beëindigingsvergoeding bij werkgever op. Aan de hand hiervan kan ik samen met cliënt verifiëren of deze correct is uitgevoerd.

De eerste vragen die ik stel zijn:

  • Klopt de start- en einddatum van de arbeidsovereenkomst in de berekening? 
  • Zijn alle loonbestanddelen, zoals vakantiegeld, eindejaaruitkering, bindings- en arbeidsmarkttoelage en/of andere eenmalige uitkeringen meegenomen?

Daarnaast worden in het onderwijs soms extra vergoedingen verstrekt, zoals een eenmalige uitkering. Bovendien kent iedere sector in het onderwijs (denk bijvoorbeeld aan primair- en voortgezet onderwijs, mbo en hbo) een eigen cao met verschillende bepalingen over bijvoorbeeld de hoogte van de eindejaarsuitkering. 

Ook bekijk ik of toekomstige salariswijzigingen zijn voorzien voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst en of deze zijn meegenomen in de berekening. Als er voor de beoogde einddatum van de arbeidsovereenkomst een salarisverhoging wordt doorgevoerd, werkt dat door in de hoogte van de transitievergoeding.

Een voorbeeld uit de praktijk

Zo heb ik onlangs een cliënte bijgestaan die werkzaam is in het onderwijs. Zij had van haar werkgever een vaststellingsovereenkomst had ontvangen. Ook na het opvragen van de onderliggende berekening van de beëindigingsvergoeding waren een aantal posten niet duidelijk en strookten deze mijns inziens niet met de vigerende wettelijke regeling van de transitievergoeding. 

Ook de startdatum van de cliënt was niet correct in de berekening. Na een korte correspondentie heeft de werkgever de berekening bijgesteld en werd mijn cliënte toegekend waar ze mijns inziens recht op had.

Tips bij een transitievergoeding in het onderwijs

  • Vraag als werknemer altijd de berekening op van de aangeboden beëindigingsvergoeding in de vaststellingsovereenkomst. Als er fouten in zitten kun je dit voor het tekenen van de overeenkomst recht zetten en/of meenemen in de onderhandeling over de overeenkomst.
  • Aan een werkgever is het advies om bij het voorleggen van een vaststellingsovereenkomst tevens de berekening van de aangeboden beëindigingsvergoeding te verstrekken, dan wel een onderbouwing van het aangeboden bedrag te verstrekken. Dat maakt werknemer duidelijk wat hem of haar wordt aangeboden en waarom.

Meer weten?

Wordt jouw arbeidsovereenkomst in het onderwijs beëindigd en is er sprake van een transitievergoeding? Zorg dat de transitievergoeding klopt. Neem contact met mij op voor juridische hulp. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links