Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies in Arnhem

Vaststellingsovereenkomst in het onderwijs

Het algemene arbeidsrecht is zowel voor werknemers in het bedrijfsleven als voor onderwijspersoneel van toepassing, dit geldt dus ook voor de onderhandeling en inhoud van  een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer komt een vaststellingsovereenkomst ter tafel?

Een vaststellingsovereenkomst in het onderwijs kan in verschillende situaties door een werkgever aan een werknemer worden voorgelegd. Het uitgangspunt is dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Dit kan als de school financieel gezien slecht draait door terugloop in leerlingen en er sprake is van boventalligheid, dan wel een personeelslid langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is en niet kan terugkeren in zijn of haar functie of aangepast werk. Tevens wordt vaak een vaststellingsovereenkomst voorgelegd als er sprake is van (vermeend) disfunctioneren van de werknemer of als betrokkenen niet meer samen door één deur kunnen, de verstoorde arbeidsverhouding.

Let wel, een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst. Werkgever kan niet verplicht worden een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Evenmin kan een werknemer verplicht worden de overeenkomst te tekenen.

Recht op ongekorte WW-uitkering

Sinds 2006 geeft de beëindiging van een arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst recht op een ongekorte WW-uitkering. Vanaf die tijd wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Het voorkomt een procedure bij het UWV, waarbij de werkgever een ontslagvergunning zou moeten aanvragen, dan wel bij de kantonrechter waarbij de werkgever een verzoekschrift ter ontbinding van de arbeidsovereenkomst moet indienen. Procedures die veel tijd, geld en energie van partijen vergen en waar meestal niemand op zit te wachten.

Wat regel je in een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst regel je alles wat betrekking heeft op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld over:

  • het inleveren van spullen die de werknemer van de werkgever in bezit heeft,
  • vergoeding van de gemaakte kosten voor rechtsbijstand, 
  • een outplacement- en/of scholingsbudget,
  • en/of de vrijstelling van werkzaamheden met behoud van de bezoldiging. 

Als werkgever de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst in het onderwijs wenst te beëindigen start hierover een onderhandeling.

Toekenning en hoogte vergoeding

Een belangrijk onderhandelpunt is de toekenning en de hoogte van een beëindigingsvergoeding aan de werknemer. Als je de arbeidsovereenkomst door een vaststellingsovereenkomst in het onderwijs beëindigt, is de werkgever wettelijk namelijk niet verplicht een transitievergoeding c.q. beëindigingsvergoeding aan de werknemer te betalen. 

Mocht je je als werknemer na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst bedenken, dan kun je de overeenkomst binnen veertien dagen na ondertekening ontbinden.

Tips bij een vaststellingsovereenkomst in het onderwijs

  • De onderhandeling over een vaststellingsovereenkomst omvat meerdere aspecten, zowel voor de werkgever als de werknemer. Het is raadzaam je daarover goed te laten adviseren.
  • Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst terwijl de werknemer arbeidsongeschikt is, heeft voor werknemer tot gevolg dat hem of haar geen WW-uitkering wordt toegekend door het UWV. Wees daarop bedacht.
  • Bedenk als werknemer wat je verder wilt in je arbeidzame leven en bekijk hoe jouw werkgever je hierin kan faciliteren.

Meer weten?

Wordt jouw arbeidsovereenkomst in het onderwijs beëindigd en is er sprake van een vaststellingsovereenkomst? Zorg dat de vaststellingsovereenkomst klopt. Neem contact met mij op voor juridische hulp. Ik help je graag verder.

Lees meer over onderwijsrecht

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links