Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Gelden er verdere regels voor ontslag tijdens de coronacrisis?

De coronacrisis treft Nederland hard en veel bedrijven hebben het zwaar. Mag een bedrijf nu mensen ontslaan, omdat ze het nu financieel zoveel moeilijker hebben? In de regeling Tijdelijk Noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) wordt de werkgever die een subsidieverzoek indient, gevraagd geen vergunning aan te vragen bij het UWV wegens een ontslag op bedrijfseconomische gronden. Wordt de werkgever een subsidie op grond van de NOW toegekend en hij vraagt ook een ontslagvergunning aan, dan wordt hem een boete opgelegd.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan nog steeds een ontslagvergunning worden aangevraagd bij het UWV. Als de arbeidsverhouding is verstoord kunnen werkgever en werknemer nog steeds een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen.

Volgens de wet moet het ontbindingsverzoek binnen vier weken mondeling en tijdens een zitting door de rechter worden behandeld. Door de sluiting van de rechtbanken is de vraag of het ontbindingsverzoek als spoedeisend wordt aangemerkt. Als dat niet het geval is wordt de zitting waarschijnlijk voorlopig niet gehouden. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst nog niet ontbonden kan worden en de werkgever het loon dus gewoon moet doorbetalen.

Ontslag op staande voet

Ook bij een ontslag op staande voet blijft het zaak om als werknemer meteen tegen het ontslag te protesteren als hij het niet eens is met het ontslag.

De vereisten voor werknemer en werkgever tijdens de crisis blijven ook hetzelfde. Vooral het begrip goed werkgeverschap en goed werknemerschap bepalen nu wat over en weer van elkaar verwacht mag worden in deze bijzondere tijd.

Neem contact met mij op

Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen. Tijdens mijn werk als arbeidsjurist heb ik al veel mensen mogen helpen. Ik help u graag.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links