Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

In welke situaties is arbeidsrecht van toepassing?

Wanneer er tussen de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst wordt gesloten heeft dit gevolgen. De werknemer verricht nu onder gezag namelijk arbeid voor de werkgever tegen een loon. De drie punten gezag, loon en arbeid zijn kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst.

Hoe wordt een arbeidsovereenkomst vastgelegd

De overeenkomst kan mondeling worden afgesloten. Het is volgens de wet niet noodzakelijk om dit schriftelijk vast te leggen. Wat wel schriftelijk moet worden vastgelegd is terug te vinden in het Burgerlijk wetboek. Dit zijn zaken als een boetebeding of een concurrentiebeding. Het is echter wel raadzaam om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Dit voorkomt namelijk discussie over de hoogte van het salaris, de hoeveelheid vrije dagen, de werktijden enzovoort. Wanneer partijen het namelijk niet met elkaar eens zijn wordt het bij een mondelinge overeenkomst al snel een welles-nietes gesprek. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst zorgt dus voor meer duidelijkheid waardoor gemaakte afspraken kunnen worden bewezen bij de rechter. Ook als afspraken wel op papier staan kunnen partijen een verschillende visie hebben op de uitvoering of interpretatie. Dit kan alsnog leiden tot conflicten. 

De wettelijke bepalingen

Er zijn veel wettelijke bepalingen die zijn opgenomen in het arbeidsrecht. Denk aan het Burgerlijk Wetboek waarin bijvoorbeeld artikelen staan over de loonbetaling, de opname van vakantiedagen en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Naast het Burgerlijk Wetboek heb je ook nog andere wetten en daarop gebaseerde regelingen, zoals de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.

Beroep doen op arbeidsrecht

Kortom, het arbeidsrecht is breed inzetbaar. In de volgende gevallen kan er een beroep worden gedaan op het arbeidsrecht:

  • Het bepalen van de inhoud van de arbeidsovereenkomst
  • Bij ziekte en re-integratie
  • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Het laten vervallen van vakantiedagen
  • Tijdige loonbetaling
  • Nakomen veilige werkomgeving 

Meer informatie

In de hierboven genoemde gevallen kan een beroep worden gedaan op het arbeidsrecht. Heeft u behoefte aan meer informatie of bent u van plan een beroep te doen op het arbeidsrecht? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en wij zullen uw vragen uitgebreid beantwoorden.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links