Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Onderwijsrecht

Kosten dagvaarding bij de kantonrechter

Als werkgever of werknemer kun je een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter, omdat je wat te vorderen hebt van de wederpartij. Dit proces start je bijvoorbeeld als je als werknemer achterstallig loon te vorderen hebt van je werkgever. Aan het voeren van een gerechtelijke procedure zijn kosten verbonden.

Een overzicht van de kantonrechter kosten

Stel, je wilt je werkgever dagvaarden, omdat je achterstallig loon van hem tegoed hebt. Met welke kostenposten moet je dan rekening houden? In dit artikel heb ik ze voor je op een rijtje gezet.

Het opstellen van een dagvaarding

Vooraleerst zijn er de kosten voor het opstellen van een dagvaarding. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak vergt dit vaak één of meerdere dagen werk van een arbeidsjurist. Deze kosten komen in eerste instantie voor rekening van degene die de procedure start. Dit geldt ook voor de kosten ter voorbereiding op de mondelinge behandeling van de zaak bij de kantonrechter en de rechtsbijstand ter zitting. In de regel vergt dit ook minimaal een dag werk.

De deurwaarder

Nadat de dagvaarding is opgesteld, dient deze door een deurwaarder te worden betekend bij de wederpartij. Hiervoor moet de deurwaarder worden betaald volgens de tarieven die de overheid hiervoor vaststelt.

Griffierecht

Na het uitbrengen van de dagvaarding bij de wederpartij volgt het indienen van de dagvaarding bij de rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Als het griffierecht niet tijdig wordt betaald, wordt de zaak niet door de rechtbank in behandeling genomen. Het bedrag aan griffierecht is onder andere afhankelijk van het inkomen van de eisende partij en of de eisende partij een werknemer of een rechtspersoon is. De verwerende partij betaalt geen griffierecht.

Proceskosten

Als de loonvordering wordt toegewezen door de kantonrechter kan de rechter tevens een uitspraak doen over wie de proceskosten moet betalen. Meestal moet de verliezende partij de proceskosten van de wederpartij betalen. Proceskosten bestaan onder ander uit: reis- en verblijfkosten, onkosten van getuigen of deskundigen, kosten van uittreksels uit openbare registers en de kosten van de ingeschakelde arbeidsjurist.

Het liquidatietarief

De vergoeding van de kosten van de arbeidsjurist geschiedt tegen het zogenaamde liquidatietarief. De hoogte van het liquidatietarief is afhankelijk van het bedrag dat gevorderd wordt en de weging van de zwaarte van de zaak door de kantonrechter. De vergoeding bestaat uit vastgelegde bedragen, die vaak niet corresponderen met de daadwerkelijk door de partijen gemaakte kosten voor rechtsbijstand. Dit betekent in veel gevallen, dat ondanks de toewijzing van de loonvordering, dus het winnen van de zaak, een deel van de kosten voor rekening blijft van degene die de vordering instelt.

Het kan zijn dat de rechter van oordeel is dat beide partijen hun eigen proceskosten moeten betalen, de zogenaamde compensatie van kosten. Meestal spreekt de rechter dit uit als beide partijen voor een deel in het gelijk worden gesteld.

Buitengerechtelijke kosten

Naast de proceskosten kunnen ook de gemaakte buitengerechtelijke kosten worden gevorderd van de wederpartij. Het zijn de kosten die een partij heeft gemaakt voordat de procedure in rechte begon. De rechter beziet of de opgevoerde kosten gerechtvaardigd waren gezien het belang van de eisende partij. En ook hier wordt de complexiteit van de zaak bij de weging betrokken. Daarnaast gelden voor de berekening van de buitengerechtelijke kosten eveneens vastgestelde richtlijnen.

Tips voordat je naar de kantonrechter gaat

  • Voor het starten van een procedure geldt “bezint eer ge begint”, want naast de genoemde kosten vergt een procedure vaak veel tijd en energie.
  • Laat je voor het opstellen van een dagvaarding goed informeren door een arbeidsjurist of een vordering een redelijke kans op succes heeft.
  • Kijk voor het starten van een procedure eerst of je er op een andere manier in overleg met de wederpartij uit kunt komen. Een arbeidsjurist kan je daarbij adviseren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de kosten van een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter? Of wil je advies over een vordering? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links