Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies Arnhem

Ontslag in tijden van Corona

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging behoud van Werkgelegenheid (NOW) loopt per 1 juni aanstaande af. Dit betekent dat werkgevers die een subsidie krijgen nog t/m 31 mei 2020 een groot deel van de salariskosten van hun personeel vergoed krijgen. Op dit moment overlegd minister Koolmees over de voortzetting van de NOW en onder welke voorwaarden dit gaat gebeuren. Het is vervolgens aan de werkgever om te besluiten of hij verlenging van de NOW-subsidie aan wil vragen.

Als echter de omzet bij uw werkgever in de afgelopen maanden flink is gedaald, is het de vraag of na 1 juni aanstaande de banen behouden kunnen blijven. Naar verwachting vervalt de boete die tot 1 juni 2020 gold voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor bedrijven die een NOW-subsidie hadden.

Ontslagvergunning door Corona

Als uw werkgever een ontslagaanvraag doet, ontvangt u hiervan van het UWV een afschrift. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld schriftelijk verweer te voeren. Dit moet binnen twee weken gebeuren en dat is erg kort. Zeker als u hier rechtshulp bij wilt inschakelen. Meestal wordt een werknemer al eerder door een werkgever geïnformeerd over de ontslagaanvraag, mijn advies is om vanaf dat moment al op zoek te gaan naar een rechtshulpverlener. Het UWV beslist vervolgens of de werkgever nog op uw verweer mag reageren. Zo ja, dan mag de werknemer ook daar weer op antwoorden. Het doel is om de procedure binnen vier weken af te ronden.

Als de ontslagvergunning wordt verleend kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarbij moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Wel mag de werkgever de behandeltijd van het UWV hiervan aftrekken. De minimum opzegtermijn blijft echter één maand. Na het ontslag wordt de eindafrekening opgemaakt en dient werkgever de wettelijke transitievergoeding aan werknemer te betalen. In de eindafrekening wordt uw gereserveerd vakantiegeld betaald en de verlofdagen die u nog niet hebt opgenomen.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever kan er ook voor kiezen om met de werknemer in gesprek te gaan over een ontslag met wederzijds goedvinden. Daarin is het betalen van en de hoogte van de beëindigingsvergoeding onderdeel van de onderhandeling met uw werkgever. Bij een vaststellingsovereenkomst (vso) is de werkgever niet verplicht om aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. In de vso worden de afspraken die beide partijen maken schriftelijk vastgelegd.

Neem contact met mij op

Kortom, er zijn verschillende wegen die naar ontslag kunnen leiden. Voor advies en vragen met betrekking tot arbeidsrecht kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. Ik help u graag.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links