Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Maria Vloet

Ontslag op staande voet of een vaststellingsovereenkomst?

Een enkele keer meldt zich een cliënt bij mij, omdat zijn of haar werkgever hem of haar op staande voet heeft ontslagen. Zo ook enkele maanden terug. Lees in dit blog alles over deze case en mijn tips voor soortgelijke situaties.

Slecht gedrag volgens de werkgever

Deze desbetreffende cliënt had zich volgens zijn werkgever niet gedragen, door zich vloekend op de werkvloer te uiten. Dit was niet de eerste keer. Hij was er eerder op aangesproken en had zelfs meerdere verbetertrajecten bij zijn werkgever doorlopen. Mijn cliënt was met andere woorden onverbeterlijk. Ook al was het laatste incident mijns inziens geen ontslag op staande voet waardig, het totale plaatje met voorgeschiedenis maakte dit anders.

De keuze voor mijn cliënt

De werkgever had mijn cliënt na het incident bij zich geroepen. Mijn cliënt werd verteld dat hij de kamer niet uit mocht voordat hij een van de twee stukken die op tafel lagen zou hebben getekend: 

  1. een brief waarin hem een ontslag op staande voet wordt gegeven of;
  2. een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. 

Daarbij werd mijn cliënt verteld, dat de vaststellingsovereenkomst hem een recht op een WW-uitkering zou geven en een ontslag op staande voet niet. Mijn cliënt heeft gekozen voor het tekenen van de vaststellingsovereenkomst en mocht de kamer vervolgens verlaten.

Vervolgens belt mijn cliënt mij met de vraag of ik de vaststellingsovereenkomst wil bekijken en of de gang van zaken wel door de beugel kon. Over de gang van zaken in de kamer kon ik meteen duidelijk zijn, het gedrag van de werkgever is in mijn ogen onfatsoenlijk en is niet in de haak. Een werknemer kan en mag niet op deze manier onder druk worden gezet.

Antedateren is valsheid in geschrift

Na ontvangst van de vaststellingsovereenkomst viel mij op, dat de werkgever de overeenkomst had geantedateerd. Hierdoor leek het alsof de overeenkomst in februari was gesloten, terwijl deze in werkelijkheid pas in april was getekend. De werkgever had hiermee de zogenaamde fictieve opzegtermijn voor mijn cliënt veilig gesteld. Dit is de opzegtermijn die in een vaststellingsovereenkomst in acht moet worden genomen, opdat de werknemer aansluitend een WW-uitkering wordt toegekend door het UWV. 

Echter, antedateren is valsheid in geschrift. De datering is immers niet in lijn met de feiten. Bovendien had de werkgever aan het begin van het document de correcte datum staan en bij de ondertekening de onjuiste datum. Met andere woorden twee verschillende ondertekendata. Dit roept bij het UWV vragen op, terwijl je dat voor een probleemloze toekenning van een WW-uitkering niet wilt.

De oplossing

Mijn cliënt wilde over de datering en de verdere inhoud van de vaststellingsovereenkomst niet in discussie met zijn werkgever. Als hij maar een WW-uitkering kreeg dan ging hij wel snel op zoek naar een andere baan. In overleg met mijn cliënt heb ik de werkgever gebeld en hem geattendeerd op de antedatering. De werkgever heeft dit alsnog in orde gemaakt, waarmee mijn cliënt een WW-uitkering kan aanvragen.

Tips

  • Let op de datering van documenten. Antedateren is valsheid in geschrifte en is een strafbaar feit;
  • Bij een vaststellingsovereenkomst die vragen oproept bij het UWV is de kans groot dat het UWV een nader onderzoek instelt. Dit wil je voorkomen door correcte formuleringen en dateringen op te nemen;
  • Laat een vaststellingsovereenkomst die ter ondertekening wordt voorgelegd altijd eerst toetsen door een arbeidsjurist, dit voorkomt mogelijke problemen bij de aanvraag van een WW-uitkering. Bovendien kunnen ook de andere aspecten in de overeenkomst besproken worden, zoals de toekenning van een transitievergoeding.

Contact

Zit je in een soortgelijke situatie en heb je een arbeidsjurist nodig? Of wil je liever eerst wat extra informatie ontvangen? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links