• Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ontslag teruggedraaid

De situatie

Een mevrouw van begin 60 werkt al ruim twintig jaar als sociaal cultureel werkster voor een welzijnsorganisatie. Ze werkt 20 uur per week en functioneert naar ieders tevredenheid.

Omdat het bedrijf financieel in zwaar weer zit, gaan ze reorganiseren. De functie van de werkneemster komt daarbij volgens de werkgever te vervallen. Vervolgens biedt het bedrijf haar twee andere functies aan, beide uitsluitend voor 36 uur per week. De werkgever is niet bereid de functies in deeltijd aan te bieden. Het bedrijf biedt wel een vaststellingsovereenkomst aan om binnen een maand tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen.

Werkneemster is het niet eens met het voorgenomen ontslag. Ze doet haar werk met plezier en zou graag tot haar pensionering aan de slag blijven. Aan mij de vraag haar hierbij te helpen.

Mijn rol

Als ik alle schriftelijke informatie van de werkneemster heb ontvangen, bespreken we haar situatie en wensen. Aan de hand van de stukken stel ik een brief op aan de werkgever.

Naar mijn idee motiveert de herplaatsingscommissie niet waarom deze sociaal cultureel werkster  niet herplaatst kan worden. Het besluit om haar boventallig te verklaren klopt daarom dus niet. Bovendien zijn er wel passende functies beschikbaar, maar wil de werkgever de functies niet in deeltijd aanbieden aan deze mevrouw.

Mijn cliënte  gaat onder protest in overleg over de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. Niet van harte, maar onder deze omstandigheden doorwerken is voor haar te zwaar.

Reactie werkgever

De werkgever beraadt zich naar aanleiding van mijn  brief op de situatie. Vervolgens wordt de werkneemster uitgenodigd voor overleg om op zoek te gaan naar een oplossing.

Het resultaat is dat de werkgever uiteindelijk besluit haar functie als onmisbaar aan te merken. Het ontslag wordt daarom terug gedraaid en mijn cliënte  blijft in dienst in haar eigen functie van sociaal cultureel werkster.

Tips bij (dreigend) ontslag:

  • Het is belangrijk om altijd alle informatie over het ontslag binnen uw bedrijf te verzamelen en voor te leggen aan een rechtshulpverlener. Deze kan dan onderzoeken of de werkgever goede redenen heeft voor uw ontslag.
  • Dit is uiteraard zeker aan te bevelen als de argumenten van de werkgever om tot ontslag over te gaan naar uw idee niet kloppen.

Maria Vloet

Jurist & Zingevingstherapeut

www.rechtspraktijkvloet.nl

Ga naar contact

LinkedIn mr. Maria J.M. Vloet


E contact@rechtspraktijkvloet.nl

T (026) 84 84 262
F (084) 74 30 352


NVRA logo

Copyrights Rechtspraktijk Vloet Arnhem | Ontwerp en realisatie door Userflow Interface Design | linkpartners | Arbeidsjurist | Onderwijsrecht | Vakantiedagen en ziekte | Privacy- en Cookieverklaring

Menu icon