Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

arbeidsjurist

Het ontslag van een medewerker teruggedraaid

Een situatie met veel interne spanningen

Als arbeidsjurist krijg ik vaak te maken met onenigheden op de werkvloer. Ook in de volgende situatie was hier sprake van. Een mevrouw van begin 60 werkte al ruim twintig jaar als sociaal cultureel werkster voor een welzijnsorganisatie. Ze werkte 20 uur per week en functioneerde naar ieders tevredenheid. Omdat het bedrijf echter financieel in zwaar weer zat, gingen ze reorganiseren. De functie van de werkneemster kwam daarbij volgens de werkgever te vervallen. 

Wat bood de werkgever aan?

Vervolgens bood het bedrijf haar twee andere functies aan, beide uitsluitend voor 36 uur per week. De werkgever was niet bereid de functies in deeltijd aan te bieden. Het bedrijf bood wel een vaststellingsovereenkomst aan om binnen een maand tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen.

De werkneemster is het niet eens met het voorgenomen ontslag. Ze doet haar werk met plezier en zou graag tot haar pensionering aan de slag blijven gaan. Ze is vervolgens naar mij toe gekomen voor juridisch advies om haar hierbij te helpen.

Hoe ging ik te werk?

Nadat ik alle schriftelijke informatie van de werkneemster heb ontvangen bespraken we haar situatie en haar wensen. Aan de hand van stukken stelde ik vervolgens een brief op die gericht is aan haar werkgever.

Naar mijn idee motiveerde de herplaatsingscommissie niet waarom deze sociaal cultureel werkster niet herplaatst kan worden. Het besluit om haar boventallig te verklaren klopt daarom dus niet. Bovendien zijn er wel passende functies beschikbaar, maar wilde de werkgever de functies niet in deeltijd aanbieden aan deze mevrouw.

Mijn cliënte ging vervolgens onder protest in overleg over de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. Niet van harte, maar onder deze omstandigheden doorwerken was voor haar gewoon te zwaar.

De reactie van de werkgever

De werkgever beraadde zich naar aanleiding van mijn  brief op de situatie. Vervolgens werd de werkneemster uitgenodigd voor overleg om op zoek te gaan naar een oplossing.

Het resultaat is dat de werkgever uiteindelijk heeft besloten om haar functie als onmisbaar aan te merken. Het ontslag is daarom terug gedraaid en mijn cliënte blijft in dienst in haar eigen functie van sociaal cultureel werkster.

Tips bij (dreigend) ontslag

Het is belangrijk om altijd alle informatie over het ontslag binnen uw bedrijf te verzamelen en voor te leggen aan een rechtshulpverlener. Deze kan dan onderzoeken of de werkgever goede redenen heeft voor uw ontslag. Dit is uiteraard zeker aan te bevelen als de argumenten van de werkgever om tot ontslag over te gaan naar uw idee niet kloppen.

Heb jij advies of juridische hulp nodig?

Heb jij advies of juridische hulp nodig bij een soortgelijke situatie of een ander juridische situatie? Neem gerust contact met mij op, dan kijken we samen naar wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat de mogelijkheden zijn.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links