Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

De periode tussen het afgelopen schooljaar en de start van een nieuw schooljaar is altijd een drukke periode voor zowel leerlingen als leerkrachten. Het nieuwe schooljaar moet immers voor de zomervakantie worden ingeregeld. Daarover handelt de uitspraak die ik vandaag met jullie wil delen. Deze blog is het tweede deel van twee delen die betrekking hebben op deze situatie. 

Deel 2: Overplaatsingsbesluit in beroep

Naast het aanvragen van een voorlopige voorziening, om het overplaatsingsbesluit te schorsen, teken ik namens Loes beroep aan tegen het overplaatsingsbesluit. Dat is nodig omdat het overplaatsingsbesluit definitief van tafel moet. De Commissie van Beroep buigt zich hierover en geeft een voor partijen bindende uitspraak.

Het verweerschrift

Nadat ik namens Loes een beroepschrift heb ingediend krijgt de school de gelegenheid zich te verweren. Dit gebeurt in een verweerschrift. Zowel bij het beroepschrift als het verweerschrift zijn bijlagen gevoegd, waarmee het betoog wordt onderbouwd.

Tijdens de behandeling van het beroep krijg ik de gelegenheid om aan de hand van een pleitnota op het verweerschrift te reageren. Ik vertel tijdens de zitting, dat cliënte nimmer is aangesproken op mogelijk remmend of belemmerend gedrag. Sterker nog, haar kritische houding werd gewaardeerd. Dit kon Loes aantonen met kopieën van functioneringsgesprekken en WhatsAppberichten. Verder maakt werkgever niet concreet duidelijk waar het aan schort bij Loes. Hierdoor kan Loes de aantijgingen niet weerleggen.

De reactie van het schoolbestuur

Na mijn betoog reageert de gemachtigde van het schoolbestuur op mijn pleitnota en stelt dat Loes een goede leerkracht is, doch haar gedrag in het team niet opbouwend is. De aangedragen voorbeelden tonen dit volgens hen aan.

Dan is het aan de Commissie van Beroep om over de gang van zaken vragen te stellen aan beide partijen. Dit keer waren de vragen met name gericht aan het schoolbestuur. Als al sprake is van belemmerend gedrag, waarom is dan niet eerder hierover met Loes gesproken? En waaruit bestaat het remmende en belemmerende gedrag?

Volgens de Commissie van Beroep is het uitgangspunt, dat de gronden voor de overplaatsing die werkgever aanvoert het besluit moeten kunnen dragen. Dus als het schoolbestuur stelt dat er zwaarwichtige omstandigheden zijn, dan moeten die omstandigheden ook worden aangetoond en tot de conclusie leiden dat Loes overgeplaatst moet worden. Volgens de Commissie van Beroep is het schoolbestuur hier niet in geslaagd.

Het oordeel van de Commissie van Beroep

Naar het oordeel van de Commissie heeft werkgever een gekunstelde scheiding aangebracht tussen de noodzaak van ingrijpen in het tem en het functioneren van Loes. Het overplaatsingsbesluit betekent eigenlijk, dat cliënte wordt overgeplaatst vanwege haar functioneren in het team.

Het schoolbestuur geeft geen adequate onderbouwing voor het remmende en belemmerende gedrag, dat Loes binnen het team zou vertonen. Het Plan van aanpak om de schoolproblemen aan te pakken bevat niet de naam van Loes als oorzaak van het niet functioneren van het team. De teamanalyse waar werkgever naar verwijst wordt niet gedeeld met Loes. Evenmin toont werkgever op een andere wijze aan, dat houding en gedrag van Loes aanleiding geven tot ingrijpen. Daarenboven had werkgever zich moeten inspannen om op een andere manier de gerezen problemen binnen de school op te lossen, zoals gesprekken of mediation. Het schoolbestuur is te gemakkelijk aan het belang van Loes om bij de school te kunnen blijven werken voorbij gegaan. De Commissie van Beroep verklaart het beroep van Loes gegrond.

Voorlopige voorziening

Nu de voorlopige voorziening is toegewezen en het beroep gegrond wordt verklaard kan cliënte aan de slag blijven aan haar school. Helaas zijn door de procedures de verhoudingen dusdanig onder druk komen te staan, dat partijen uiteindelijk in overleg uit elkaar zijn gegaan. Door de de twee positieve uitspraken voor cliënte had zij hierin een goede uitgangspositie voor de onderhandeling met werkgever over de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk is cliënte vertrokken met een voor haar goede regeling met perspectief voor de toekomst.

Voor de volledige uitspraak in de voorlopige voorziening verwijs ik je naar: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/verzoek-voorlopige-voorziening-tot-schorsing-overplaatsing-toegewezen-er-onvoldoende

En voor de uitspraak in beroep naar: https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beroep-tegen-overplaatsing-gegrond-de-werkgever-heeft-onvoldoende-aangetoond-dat-sprake

Tips:

– Bewaar verslagen van functionering- en beoordelingsgesprekken, ze kunnen later van pas komen;

– Kijk bij een besluit tot overplaatsing of werkgever argumenten aanvoert die hun besluit onderbouwen;

– Als schoolbestuur is het van belang, dat je eerst kijkt of je een gewenste wijziging in de teamsamenstelling op een meer constructieve manier kunt bewerkstelligen, zoals door gesprekken en in overleg.

 

 

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links