Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies in Arnhem

Verjaring van een vordering

Een vordering heeft altijd een verjaringstermijn. Helaas kan het zijn dat je door ziekte of andere omstandigheden niet in staat bent je eigen belangen te behartigen. Regelmatig ontvang ik cliënten in een soortgelijke situatie. Ik help hen bij het instellen van een vordering. Lees in dit blog een recente case van mijn cliënte.

Praktijkvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid

Een aantal maanden terug meldt een cliënte zich bij mij. Ze werkt al bijna vijf jaar niet meer voor haar werkgever wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft destijds een beschikking afgegeven, waardoor ze een WIA-uitkering ontvangt met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%. Cliënte is echter niet duurzaam arbeidsongeschikt volgens het UWV, dus een IVA wordt haar onthouden. Cliënte wil graag elders aan de slag en met die vraag komt ze bij mij.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In ons eerste onderhoud vraag ik naar de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst vijf jaar geleden. Destijds was cliënte ernstig ziek en ze kan zich niet herinneren hoe het toentertijd is gelopen. Uit informatie van het pensioenfonds, waarbij haar werkgever is aangesloten, blijkt dat cliënte met ingang van 1 augustus 2017 is afgemeld bij het fonds wegens einde dienstverband. Van de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst heeft cliënte echter geen weet.

Het recht op een transitievergoeding

Voor zover zij zich kan herinneren heeft cliënte vijf jaar geleden geen transitievergoeding ontvangen wegens de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst, terwijl werkgever daar wel toe verplicht was. 

Door de datum van 1 augustus 2017 moet ik snel aan de slag, want na vijf jaar verjaart een vordering op haar werkgever. Wil cliënte haar recht op een transitievergoeding claimen, dient dus heel snel een vordering bij werkgever te worden ingesteld om de verjaring te stuiten. De stuitingsbrief met de aanspraak op de transitievergoeding is tijdig aangetekend verstuurd en werkgever erkent de aanspraak van cliënte. Hiermee kan de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever alsnog worden beëindigd en ontvangt ze alsnog de haar toekomende transitievergoeding.

Tips:

  • Als je door ziekte niet in staat bent je belangen te behartigen, zoek dan iemand die dat voor jou kan doen. Dat kan je partner, een familielid, vriend(in) of een juridisch adviseur zijn.
  • Let op de verjaringstermijn van een vordering. In het arbeidsrecht is de termijn in de regel vijf jaar. Na die tijd heb je geen aanspraak meer op bijvoorbeeld achterstallig loon.

Contact

Heb je zelf een soortgelijke situatie en kan je hierbij hulp gebruiken? Of wil je liever eerst wat extra informatie ontvangen? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links