Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht omvat het geheel van wettelijke bepalingen, waarmee de verhouding tussen werkgever en werknemer wordt geregeld. Zo is bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek een speciaal hoofdstuk gewijd aan de “Arbeidsovereenkomst”. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat een arbeidsovereenkomst precies inhoudt en wat de exacte definitie ervan is. Daarnaast wordt er aangegeven wanneer een werkgever het loon moet uitbetalen, de hoeveelheid vakantiedagen die per jaar worden opgebouwd, en wanneer een werknemer ontslag kan worden verleend.

De Collectieve Arbeidsovereenkomst

De Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst geeft vakbonden en werkgevers de mogelijkheid om heldere afspraken te maken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Hierin staat bijvoorbeeld met welk percentage het loon jaarlijks stijgt en of je aanspraak hebt op extra vakantiedagen. Kortom, in een CAO wordt per bedrijf of bedrijfstak een nadere invulling gegeven aan de rechten en plichten die uit je arbeidsovereenkomst voortvloeien. De CAO kan door de minister algemeen verbindend worden verklaard. Wanneer dit gebeurt gelden deze arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in een bepaalde bedrijfstak.

Arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwet

Naast het Burgerlijk Wetboek zijn er nog vele andere wettelijke regelingen op de arbeidsovereenkomst van toepassing, denk bijvoorbeeld aan de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbeidstijdenwet. In de Arbeidsomstandighedenwet staat onder andere dat de werkgever verplicht is zich door een bedrijfsarts te laten adviseren over een zieke medewerker. Dus ook de rechten en plichten bij ziekte en re-integratie zijn onderdeel van het arbeidsrecht. De Arbeidstijdenwet bepaalt hoeveel uur je per week je maximaal mag werken en wanneer je de maximumduur mag overschrijden.

Kortom, het arbeidsrecht bevat vele regelingen die onderling met elkaar samenhangen en allemaal betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links