Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Juridisch advies Arnhem

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als de arbeidsverhouding stroef verloopt of wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, kan een werkgever de werknemer een vaststellingsovereenkomst aanbieden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Soms overvalt de werknemer het voorstel van de werkgever en in andere gevallen ziet de werknemer de bui al hangen. 

De vraag is of je als werknemer met je werkgever in gesprek wil over een vaststellingsovereenkomst. Of wil je juist aan de slag blijven bij deze werkgever? Het zijn vaak lastige vragen.

Een definitief einde van de arbeidsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst en heeft tot doel een geschil op te lossen. In de regel worden de afspraken gemaakt onder finale kwijting. Dat wil zeggen, dat beide partijen na uitvoering van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst elkaar niet meer kunnen aanspreken op bijvoorbeeld achterstallig salaris. De vaststellingsovereenkomst is een definitieve regeling van het einde van de arbeidsovereenkomst.

Omdat het een overeenkomst is, dienen zowel de werkgever als de werknemer het samen eens te zijn over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en onder welke voorwaarden dit geschiedt. 

Belangrijke afspraken in een vaststellingsovereenkomst

De werkgever en de werknemer gaan, tijdens het bepalen van de vaststellingsovereenkomst, over een aantal onderwerpen in gesprek. Denk daarbij onder andere aan:

 • het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst;
 • het in acht nemen van de (fictieve) opzegtermijn;
 • een vrijstelling van werk met behoud van salaris;
 • het door werkgever betaalbaar stellen van een beëindigingsvergoeding; 
 • het door werkgever beschikbaar stellen van een scholings-/outplacement budget; 
 • het door werkgever vergoeden van de kosten voor rechtsbijstand van werknemer;
 • het verstrekken van een positief geredigeerd getuigschrift;
 • het opmaken van de gebruikelijke eindafrekening.

Wettelijke transitievergoeding

Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst de term ‘transitievergoeding’ of ‘wettelijke transitievergoeding’ gebruikt. Dit is de wettelijke term voor de vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, als de arbeidsovereenkomst eindigt volgens een wettelijke bepaling.

Bij een vaststellingsovereenkomst zijn de wettelijke regels voor het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding echter niet van toepassing. De vergoeding is een onderdeel van de onderhandeling over vaststellingsovereenkomst. Partijen zijn vrij hierover afspraken te maken. Vaak worden wel de wettelijke rekenregels gebruikt bij een eerste aanbod van de werkgever om middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Laat een vaststellingsovereenkomst toetsen

Als je zelf betrokken bent bij een onderhandeling over een vaststellingsovereenkomst lukt het niet altijd om alle (on)mogelijkheden te overzien. Het is raadzaam voor zowel de werkgever als de werknemer om een conceptvaststellingsovereenkomst te laten toetsen door een arbeidsjurist. 

“Bij nader onderzoek bleek, dat de werknemer in het eerste jaar enkel een vergoeding als trainee had ontvangen, terwijl hij wel gewoon als werknemer aan de slag was geweest”

Onlangs vroeg een werkgever mij de aan zijn werknemer aangeboden vaststellingsovereenkomst te toetsen. Bij nader onderzoek bleek, dat de werknemer in het eerste jaar enkel een vergoeding als trainee had ontvangen, terwijl hij wel gewoon als werknemer aan de slag was geweest. De werknemer had mijns inziens aanspraak kunnen maken op betaling van het minimumloon. Ik heb de werkgever hierop geattendeerd, zodat dit onderwerp in de vaststellingsovereenkomst definitief kon worden geregeld. Op deze manier hoefde de werkgever geen loonvordering van de werknemer meer te verwachten.

Tips 

 • als jou een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van je arbeidsovereenkomst wordt voorgelegd of als jouw werkgever dit wil gaan voorleggen is het raadzaam een arbeidsjurist in te schakelen;
 • bedenk wat jij als werknemer wilt: in dienst blijven of in gesprek over een regeling waarmee je elders je loopbaan kunt voorzetten;
 • bedenk als werkgever wat je jouw werknemer wilt aanbieden, wat je onderhandelingsruimte is en wat je volgende stap is wanneer jouw werknemer niet over een vaststellingsovereenkomst in gesprek wil.

Meer weten?

Wil je meer weten over alles wat er komt kijken bij een vaststellingsovereenkomst? Wil je advies of wil je een conceptvaststellingsovereenkomst laten toetsen? Neem contact met mij op. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links