Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

vervaltermijn transitievergoeding

Wijzigingen arbeidsrecht 1 januari 2020

Het arbeidsrecht zorgt ervoor dat de verhouding tussen een werkgever en werknemer goed wordt geregeld. Het afgelopen jaar zijn er echter een aantal wetswijzigingen doorgevoerd binnen het arbeidsrecht. Deze veranderingen zullen vanaf 1 januari 2020 ingaan. Eén grote verandering is dat voor vrijwel alle ambtenaren, van rechtswege, vanaf volgend jaar het arbeidsrecht geldt en niet meer het ambtenarenrecht. Dit is geregeld in de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Alleen voor rechters, defensiepersoneel en de politie blijft de volledige ambtelijke status gehandhaafd.

Wat houdt de wijziging precies in?

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 ambtenaren geen bezwaar meer kunnen maken tegen besluiten van de werkgever op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De ambtenaren zullen dan ook werknemers worden genoemd. Daarnaast is beroep en hoger beroep bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep niet meer mogelijk in ambtenarenzaken. Als u vanaf 1 januari 2020 bijvoorbeeld achterstallig loon van een werkgever tegoed hebt, moet u naar de kantonrechter. Dit is een geheel andere rechtsgang.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Naast de wijzigingen in het arbeidsrecht treedt per 1 januari 2020 ook de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hierdoor zijn onder andere flexibele contracten weer iets flexibeler en wordt de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. 

Flexibele contracten worden flexibeler

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om drie arbeidscontracten in drie jaar af te sluiten, met tussenpozen van 6 maanden zonder dat een vast dienstverband ontstaat. Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer bij zijn ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag dat hij werkt. Daarnaast wijzigt de berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer aanspraak op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Eerder gold voor vijftigplussers een andere berekening. Hierdoor kregen ze een hogere transitievergoeding. Dit vervalt per 1 januari 2020. Verder vinden er de volgende wijzigen plaats:

  • Een lage WW-premie voor werkgever bij een vast dienstverband.
  • Een hoge WW-premie voor werkgever bij een flexcontract.
  • Een nieuwe ontslaggrond, de zogenaamde cumulatiegrond, hierin kunnen meerdere gronden worden aangevoerd die gezamenlijk het ontslag kunnen rechtvaardigen.
  • Voor de payrollwerknemer geldt vanaf 1 januari 2020 een gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;
  • Voor werknemers op oproepbasis gaat een oproeptermijn van minimaal vier dagen van te voren gelden.
  • Een verplicht aanbod van werkgever voor vaste uren na twaalf maanden werken als oproepkracht.

Regeling compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 geldt ook de Regeling Compensatie Transitievergoeding. Werkgevers hebben dan een half jaar de tijd om transitievergoedingen te betalen aan werknemers, die zijn ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, te declareren. Dit betreft zaken vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020. Voor betaalde transitievergoedingen na 1 april 2020 geldt een termijn van zes maanden waarbinnen het declaratieformulier bij het UWV moet zijn ingediend.

Let wel op: De Hoge Raad (HR) heeft op 8 november 2019 een prejudiciële beslissing afgegeven. Hierin bepaalt de HR bepaalt dat werkgevers verplicht zijn de arbeidsovereenkomst bij langdurige ongeschiktheid te beëindigen onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Het verzoek van de werknemer dient werkgever in te willigen.

Vragen over de wijzigingen die per 1 januari 2020 plaatsvinden?

Er gaat vanaf 1 januari 2020 dus een hoop veranderen binnen het arbeidsrecht. Heeft u vragen hierover of bent u niet zeker over de gevolgen van de veranderingen voor uzelf? Neem dan gerust contact met mij op. Ik beantwoord graag uw vragen.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links