Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Maria Vloet

Hoe het er aan toe gaat bij de kantonrechter

Deel 1: de dagvaarding

In arbeidszaken zijn er twee verschillende soorten procedures bij de kantonrechter. De éne wordt door de eiser ingeleid door een dagvaarding, de andere door een verzoekschrift door de verzoeker. Hieronder beschrijf ik in hoofdlijnen de dagvaardingsprocedure bij een loonvordering van werknemer op werkgever in. Dit is het eerste deel van drie delen en gaat over de dagvaarding. In de volgende delen zal ik ingaan op de zitting en de kosten.

1. Als een werknemer bijvoorbeeld niet het loon ontvangt, dat in zijn arbeidsovereenkomst is afgesproken, dan kan hij werkgever daarop aanspreken. Mocht werkgever geen gehoor geven aan zijn claim of van mening zijn dat werknemer geen recht van spreken heeft, dan kan werkgever de loonvordering afwijzen.

2. Heeft de werknemer/eiser voldoende argumenten om zijn aanspraak te onderbouwen dan kan hij de kantonrechter vragen werkgever/verweerder te veroordelen tot betaling van achterstallig loon. De loonvordering wordt middels een dagvaarding bij de kantonrechter aanhangig gemaakt.

3. De dagvaarding bevat de loonvordering op de werkgever. Voordat de dagvaarding bij de kantonrechter kan worden ingediend, moet deze eerst bij de werkgever worden betekend. De betekening van de dagvaarding wordt uitgevoerd door een deurwaarder.

4. Nadat de eiser de originele betekende dagvaarding retour heeft ontvangen van de deurwaarder, dient de eiser de dagvaarding zo spoedig mogelijk door te sturen naar de griffie van de kantonrechter met het verzoek de dagvaarding op de rol te plaatsen. Hiermee verzoekt de eiser de kantonrechter de dagvaarding in behandeling te nemen. 

5. De kantonrechter stuurt de dagvaarding door naar de verweerder met het verzoek hier binnen een door de rechter bepaalde termijn schriftelijk op te reageren. De inhoudelijke reactie op de dagvaarding wordt een conclusie van antwoord genoemd. Na ontvangst van de conclusie van antwoord bepaalt de rechter of de eiser nog een schriftelijke reactie kan geven – de conclusie van repliek – waarna ook verweerder de beurt krijgt voor een conclusie van dupliek. De rechter kan na de eerste schriftelijke ronde ook besluiten de zaak in een mondelinge zitting verder te behandelen, wat een comparitie van partijen wordt genoemd. Als de rechter van oordeel is dat hij voldoende informatie heeft kan hij ook op basis van de schriftelijke stukken uitspraak doen. 

Let wel, op het instellen van een vordering zit een verjaringstermijn. Zo verjaart een vordering op achterstallig loon na vijf jaar.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links