Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Maria Vloet

Hoe het er aan toe gaat bij de kantonrechter

Deel 2: De zitting & kosten

Dit is het tweede deel van een driedelig blog over hoe het er aan toe gaat bij de kantonrechter. In het eerste deel werd de dagvaarding behandeld en in dit deel worden de zitting & kosten behandeld.

De zitting

Tijdens de comparitie van partijen, dus bij de kantonrechter in de rechtbank, kunnen partijen beiden mondeling hun standpunt toelichten en reageren op de eis c.q. het verweer van de ander. Dit kan aan de hand van een zogenaamde pleitnota, waarin de gemachtigden hun betoog schriftelijk hebben verwoord. Na de toelichting heeft de kantonrechter meestal nog een aantal vragen aan beide partijen. Vervolgens geeft hij meestal zijn voorlopige visie op de vordering en vraagt of partijen nogmaals met elkaar in overleg willen om alsnog een oplossing te bereiken, zonder dat de rechter uitspraak hoeft te doen. Partijen worden dan, zoals dat heet, de gang op gestuurd voor overleg. 

Als partijen tot een vergelijk komen dan is het raadzaam dit vast te laten leggen in een proces verbaal. Als de afspraken vastliggen in een proces verbaal opgemaakt door de kantonrechter, dan kan hiermee later nakoming van de afspraken worden gevorderd. De deurwaarder heeft dan een zogenaamde executoriale titel om het verschuldigde te innen. Met een executoriale titel in de hand kan de deurwaarder bijvoorbeeld beslag leggen.

De kosten 

Voor het starten van een procedure zijn griffierechten verschuldigd. Het griffierecht in 2020 varieert van minimaal €83 en maximaal €996. De hoogte hangt af van de hoogte van de vordering, of het particulier dan wel bedrijf is die de vordering instelt dan wel of de particulier tot de onvermogende wordt gerekend.

Daarnaast brengt de deurwaarder voor de betekening van de dagvaarding kosten in rekening. In 2020 is het voorgeschreven tarief voor het betekenen van een dagvaarding €100,89 inclusief BTW.

Mocht een van de partijen in het ongelijk worden gesteld dan kan de rechter deze veroordelen in de kosten van de procedure, waaronder ook het salaris van de juridisch adviseur valt. Dit zijn niet de door eiser of verweerder betaalde kosten, maar een bedrag dat wordt vastgesteld aan de hand van het zogenaamde liquidatietarief. Voor elke handeling in de procedure en voor het belang van de zaak worden punten toegekend. De punten vertegenwoordigen een geldwaarde. In de regel is de veroordeling in de proceskosten een tegemoetkoming in de daadwerkelijk gemaakte kosten, het dekt vrijwel nooit de volledige kosten die eiser of verweerder heeft moeten maken in deze procedure.

Verder kan de eiser de buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vorderen. Dit zijn de kosten die eiser heeft moeten maken om zijn vordering betaalt te krijgen door verweerder, voordat eiser een dagvaarding heeft uitgebracht. De buitengerechtelijke incassokosten worden aan de hand van een staffel berekend, waarbij de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten afhankelijk zijn van hoofdsom van de vordering.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links