Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Onderwijsrecht

Ontslagen wat nu?

Ontslagen wat nu? Op basis van de huidige wet- en regelgeving kan jij als werknemer op verschillende manieren ontslagen worden door jouw werkgever. De wijze waarop dit ontslag wordt verleend bepaalt het verweer dat je hiertegen kunt voeren.

Let op! De regelgeving wijzigt dit jaar. In een volgende blog neem ik de nieuwe situatie per 1 juli 2015 onder de loep.

De verschillende manieren waarop je ontslagen kan worden

De werkgever kan je ontslag verlenen door:

 1. Een vaststellingsovereenkomst;
 2. Het aanvragen en verkrijgen van een ontslagvergunning van het UWV;
 3. Het vragen van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter;
 4. Ontslag op staande voet.

Wat voor een soort ontslag je ook hebt gekregen uit bovenstaande lijst, het valt altijd onder het arbeidsrecht. Als juriste arbeidsrecht ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen van dit proces in het voordeel van de opdrachtgever. Lees verder of lees de pagina “De Jurist in arbeidsrecht“.

1. Ontslagen met een vaststellingsovereenkomst

In de meeste gevallen van ontslag wordt de werknemer een vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Met dit document wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. In deze vaststellingsovereenkomst staan de financiële afspraken (zoals ontslagvergoeding), de reden tot ontslag en de verdere afspraken over de afwikkeling van het dienstverband (zoals ontslagdatum, scholingsbudget,  uitbetaling van je vakantiedagen).

Ontslagen wat nu? Belangrijk:
De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Ga dus niet zomaar akkoord met het voorstel van de werkgever. De inhoud van dit document kan grote gevolgen hebben voor jou als werknemer, bijvoorbeeld:
Als werknemer kom je niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering als jou (onder andere) een  verwijt van het ontslag kan worden gemaakt.
Voor de tekst van de vaststellingsovereenkomst en de onderhandeling over de inhoud is het dus raadzaam om juridische hulp in te schakelen.

Ontslagen met een vaststellingsovereenkomst, wat nu? Neem dan contact met me op.

2. Ontslagvergunning van het UWV

De werkgever kan om verschillende redenen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. In de meeste gevallen gaat het dan om:

 • bedrijfseconomische redenen;
 • disfunctioneren;
 • langdurige ziekte, dat wil zeggen langer dan twee jaar.

In alle gevallen stelt het UWV de werknemer in de gelegenheid om verweer te voeren. Bijvoorbeeld als het afspiegelingsbeginsel niet goed is toegepast (jij bent dan niet aan de beurt voor ontslag). Je hebt op dat moment tien dagen de tijd om verweer te voeren. Ook hier is het dus raadzaam om snel om juridisch advies te vragen.

Normaal gesproken krijgt de werkgever de gelegenheid om op het verweer van de werknemer te reageren. Soms volgt nog een mogelijkheid voor de werknemer tot een laatste reactie. Vervolgens neemt het UWV het besluit of ze de werkgever een ontslagvergunning verlenen. Deze procedure neemt meestal 6 à 8 weken in beslag.

Als het UWV de werkgever een ontslagvergunning verleent, kan de werkgever binnen een bepaalde termijn de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever hoeft hierbij dan geen ontslagvergoeding te betalen.

Als de werknemer het niet eens met de opzegging kan hij binnen zes maanden bezwaar maken bij de werkgever. Of deze procedure zinvol is moet aan de hand van jouw concrete situatie worden bekeken. Als de rechter de medewerker in het gelijk stelt kan hij hierbij een schadevergoeding toekennen aan de werknemer. Dit is over het algemeen een laag bedrag en niet vergelijkbaar met de ontslagvergoeding.

Vragen over de ontslagvergunning van het UWV? Neem dan contact met me op.

3. Ontbinding bij de kantonrechter

De werkgever kan bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Dit kan om verschillende redenen. Denk hierbij aan bedrijfseconomische redenen of disfunctioneren. Ook hier kan de werknemer verweer tegen voeren.

Na het verzoek tot ontbinding nodigt de rechter de betrokkenen meestal op korte termijn uit voor een zitting. De werknemer kan bij de rechter verweer voeren, de werkgever kan zijn verzoek toelichten.

De rechter beoordeelt:

 1. of de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt;
 2. of de werkgever een vergoeding verschuldigd is aan de werknemer. De berekening van deze vergoeding gebeurt meestal aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule.
 3. en op welke termijn de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt.

Het is raadzaam om in een ontbindingsprocedure rechtshulp in te schakelen.

Neem contact met me op als je rechtshulp nodig bij een ontbindingsprocedure?

4. Ontslag op staande voet

Bij een ontslag op staande voet is het zaak snel contact op te nemen met een rechtshulpverlener. Om je rechten veilig te stellen moet je onmiddellijk schriftelijk protesteren tegen het ontslag (aangetekende brief) en je beschikbaar stellen om je werk te (blijven) verrichten.

Als een ontslag op staande voet terecht is gegeven, ben je in de regel verwijtbaar werkloos en kent het UWV je geen werkloosheidsuitkering toe. Op dat moment kan je via het UWV een bijstandsuitkering aanvragen op grond van de Wet Werk en Bijstand.

Het ontslag op staande voet kun je aanvechten. Indien mogelijk stel je dan meteen ook een loonvordering in, want de werkgever betaald geen loon meer na het ontslag.

Ontslagen wat nu? Neem vrijblijvend contact met mij op

Ontslagen wat nu? Je hebt hulp nodig of heb je vragen over je rechten en mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met me op voor informatie over jouw specifieke situatie.

Of lees meer over werkwijze, arbeidsconflict en arbeidsrecht.

Inhoud

Terugbelverzoek

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links