Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Arbeidsjurist

Ontslagvergoeding

Sinds de zomer van 2015 heeft het ontslagrecht een aantal ingrijpende wijzigingen doorstaan. De meest ingrijpende wijzing zit in de ontslagvergoeding. Waar u voorheen recht had op een ontslagvergoeding vanuit de kantonrechtersformule heeft u sinds 2015 recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat u in dienst bent geweest bij uw werkgever. De transitievergoeding is in de wet geregeld, dit betekent dat er niet afgeweken kan worden van deze nieuwe ontslagvergoeding.

In aanmerking komen voor een ontslagvergoeding

Om een ontslagvergoeding te ontvangen dient u werkgever uw arbeidscontract op te zeggen. De werkgever is verplicht om dit binnen 4 weken te doen na het ontvangen van een ontslagvergunning uw arbeidscontract op te zeggen.  De tijd die het verlenen van de vergunning in beslag heeft genomen gaat van de opzegtermijn af. Alleen indien het arbeidscontract minimaal 24 maanden heeft gestuurd komt u in aanmerking voor een ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding berekenen

De ontslagvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de volgende regels:

  • Over de eerste tien dienstjaren bouwt u een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 maandsalaris per jaar;
  • Over de daaropvolgende dienstjaren geldt een opbouw van 1/2 maandsalaris per jaar


Er is een hogere transitievergoeding voor vijftigplussers. Een vijftigplusser heeft ter aanvulling op de bovenstaande regels recht op een maandsalaris per gewerkt dienstjaar na zijn 50e verjaardag.

Voorbeeld berekening van een transitievergoeding

Susan van 48 jaar is 14 jaar in dienst

Haar bruto maandsalaris (inclusief 8% vakantiegeld) is € 3.240.

  • De eerste tien dienstjaren ontvangt hij een derde maandsalaris per dienstjaar 10 * 1/3 * € 3.240 = € 10.800
  • Voor de 4 dienstjaren daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar: 4 * 1/2 * € 3.240 = € 6.480

Susan ontvangt een transitievergoeding van € 10.800 + € 6.480 = € 17.280

Geen recht op een ontslagvergoeding

Indien u een ontslag op staande voet heeft gekregen naar aanleiding van verwijtbaar handelen zal u geen recht hebben op de ontslagvergoeding. In dit geval kunt u bij de gemeente op grond van de participatie wet een bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u recht op een ontslagvergoeding of heeft u vragen?

Bent u ontslagen, of arbeidsconflict of dreigt er ontslag? Als rechtshulpverlener zorg ik ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Heeft u vragen over de de ontslagvergoeding of over de transitievergoeding? U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links