Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Transitievergoeding

Voor de inwerkingtreding van de transitievergoeding was het gebruikelijk dat de kantonrechter bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding aan de werknemer toekende. Om te zorgen dat alle kantonrechters de vergoeding op dezelfde manier berekend is de zogenaamde kantonrechtersformule bedacht. Het was een richtlijn, die kantonrechters zelf hadden bedacht.

Aanspraak op transitievergoeding

Als werknemer kun je aanspraak maken op een transitievergoeding als:

 • de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd;
 • de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd. Hiervoor heeft de werkgever een ontslagvergunning van het UWV nodig. Een ontslagvergunning is vereist bij een ontslag wegens reorganisatie en als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is;
 • de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wordt ontbonden door de kantonrechter. Bijvoorbeeld wegen disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding;
 • de tijdelijke arbeidsovereenkomst na 24 maanden op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet.

Ook bestaat aanspraak op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever:

 • de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd;
 • is opgezegd door de werknemer;
 • ontbonden op verzoek van de werknemer;
 • na een keten van 24 maanden op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet.

Geen transitievergoeding is verschuldigd als:

 • de werknemer jonger is dan 18 jaar, die gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt;
 • als de werknemer AOW-leeftijd is gepasseerd;
 • de werknemer ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan worden verweten.

Voor transitievergoedingen bestaat ook een vervaltermijn. Meer informatie daarover is te vinden op deze pagina.

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Uit bovengenoemde opsomming blijkt dat bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden dus geen transitievergoeding verschuldigd is door de werkgever. Zoals ook in het tijdperk van de kantonrechtersformule onderhandel ik met de werkgever over de toekenning van een beëindigingsvergoeding aan cliënten. Het is dus een onderdeel van het overleg over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Inhoud

Terugbelverzoek

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links