Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

arbeidsjurist

Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en een beëindigingsvergoeding?

Wanneer een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en werknemer wordt beëindigd is de toekenning van een transitie- of beëindigingsvergoeding aan de werknemer vrijwel altijd onderdeel van de onderhandeling. De ene keer wordt dit een transitievergoeding genoemd, de andere keer een beëindigingsvergoeding. Wat is het verschil tussen beide?

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Als de werkgever de werknemer volgens de wettelijke mogelijkheden wil ontslaan zijn hiervoor twee routes, afhankelijk van de reden van ontslag. Bij bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer dient de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Als deze wordt toegekend en de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst met de vergunning in de hand op, dan is hij volgens de wet verplicht de werknemer een transitievergoeding te betalen berekend volgens de wettelijke regels. 

Disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding

Dit geldt ook als de werkgever bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer indient. Dit kan op verschillende gronden, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Als de kantonrechter het verzoek tot ontbinding toewijst aan de werkgever kent hij daarbij in de regel een transitievergoeding toe aan de werknemer. Alleen als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld wordt de transitievergoeding werknemer (gedeeltelijk) onthouden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer zich binnen het dienstverband schuldig maakt aan diefstal, bedrog dan wel interne gedragsregels of voorschriften bij herhaling niet naleeft.

Vaststellingsovereenkomst

Een derde manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is door een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Mits goed geformuleerd geeft de vaststellingsovereenkomst aan de werknemer in de regel recht op een WW-uitkering.

Een van de afspraken, die in een vaststellingsovereenkomst worden gemaakt, gaat over het al dan niet toekennen van een beëindigingsvergoeding aan de werknemer. Als de werknemer en de werkgever middels een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaan geldt het wettelijk regime voor de transitievergoeding niet. Partijen kunnen hier zelf afspraken over maken. Hierdoor ontstaat vaak een onderhandeling over de hoogte van de beëindigingsvergoeding. Omdat hiervoor de wettelijke regels niet gelden heeft het de voorkeur om te spreken over een beëindigingsvergoeding in plaats van een transitievergoeding. Dat maakt duidelijk dat de wettelijke regels voor de toekenning en berekening van de transitievergoeding niet gelden.

Duidelijkheid scheppen met de juiste term

De ervaring leert dat werkgevers in een vaststellingsovereenkomst in het algemeen een beëindigingsvergoeding aanbieden in lijn met de rekenregels voor de wettelijke transitievergoeding. Ook de termen transitie- en beëindigingsvergoeding worden in vaststellingsovereenkomsten door elkaar heen gebruikt. Dit kan, want het is niet wettelijk voorgeschreven hoe een vergoeding in een vaststellingsovereenkomst moet worden genoemd. Omdat voor een beëindigingsvergoeding in een vaststellingsovereenkomst de bepalingen voor de transitievergoeding niet gelden, heeft het de voorkeur om in de vaststellingsovereenkomst de term beëindigingsvergoeding te hanteren. Dit schept duidelijkheid.

Tips wanneer je te maken krijgt met een transitie- of beëindigingsvergoeding

  • Het hangt van het dossier af hoe sterk partijen staan in hun onderhandeling over de hoogte van de beëindigingsvergoeding. 
  • In een onderhandeling heb je als werknemer geen wettelijk recht op de transitievergoeding.
  • Wees je er van bewust dat een beëindigingsvergoeding ook lager uit kan vallen dan de wettelijke transitievergoeding. 
  • Als je een werknemer een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst wilt aanbieden of jou als werknemer wordt een vaststellingsovereenkomst voorgelegd, dan is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Niet alleen voor de onderhandeling over de hoogte van de beëindigingsvergoeding, ook voor het maken van de overige afspraken in een vaststellingsovereenkomst. 

Meer weten?

Heb je te maken met een soortgelijke situatie en wil je meer weten over een transitievergoeding of een beëindigingsvergoeding? Of heb je juridische hulp nodig in deze situatie? Neem dan gerust contact op. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links