Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Arbeidsjurist

Ontslagrecht 2015: Ontslagen, wat nu?

Ontslagrecht 2015: een flinke wijziging in het arbeidsrecht. Voor werkgevers, maar ook voor u als werknemer. De kern: voortaan leiden de verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen, tot eenzelfde resultaat. Ook in financieel opzicht! Dat maakt een einde aan de rechtsongelijkheid tot nu toe op dit gebied.

Ontslagrecht 2015: de nieuwe situatie

Uw werkgever kan u ontslaan op de volgende manieren:

 • met een ontslagvergunning van het UWV;
 • met een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
 • via een beëindigingsovereenkomst;
 • via ontslag op staande voet.

Wat voor een soort ontslag je ook hebt gekregen uit bovenstaande lijst, het valt altijd onder het arbeidsrecht. Als juriste arbeidsrecht ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen van dit proces in het voordeel van de opdrachtgever. Lees verder of lees de pagina De Jurist in arbeidsrecht.

Het UWV

Bent u langdurig arbeidsongeschikt of zijn er bedrijfseconomische redenen voor ontslag? Dan moet uw werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. In beide situaties kunt u schriftelijk verweer voeren tegen die vergunning. Let op! U heeft maar 14 dagen de tijd voor verweer tegen uw ontslag!

Transitievergoeding

Met een ontslagvergunning kan uw werkgever de arbeidsovereenkomst binnen 4 weken opzeggen. De tijd die het verlenen van de vergunning in beslag heeft genomen gaat van de opzegtermijn af. De minimum opzegtermijn blijft hoe dan ook één maand. Is uw arbeidsovereenkomst beëindigd op basis van een ontslagvergunning en heeft uw arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden geduurd? Dan krijgt u volgens het Ontslagrecht 2015 een transitievergoeding van uw werkgever.

De kantonrechter

Volgens de wet kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen als:

 • daar een redelijke grond voor is;
 • herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet mogelijk is;
 • ook scholing geen mogelijkheden voor herplaatsing biedt.

Maar wat is nu een redelijke grond?

De wetgever somt een aantal mogelijkheden op. Enkele voorbeelden:

 • u kunt uw werk wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet regelmatig uitvoeren;
 • u bent niet geschikt voor uw werk (functioneert niet volgens de eisen);
 • u heeft verwijtbaar gehandeld of nagelaten;
 • u kunt uw werk niet doen wegens ernstige gewetensbezwaren;
 • de arbeidsverhoudingen zijn verstoord.

De kantonrechter kan op verzoek de arbeidsovereenkomst ontbinden en een transitievergoeding toewijzen. Voorwaarde voor zo’n vergoeding is dat de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd.

Een beëindigingsovereenkomst

Het Ontslagrecht 2015 biedt een derde (en vierde) optie om de arbeidsverhouding te beëindigen: de beëindigingsovereenkomst. Hierin regelen de betrokkenen de beëindiging in onderling overleg. De werkgever is in dit geval niet verplicht de beëindigingsvergoeding aan de werknemer te betalen. Deze vergoeding is wel een onderdeel van de onderhandeling tussen partijen.

De beëindiging met wederzijds goedvinden wordt meestal geregeld in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Heeft u voor akkoord getekend en heeft u er spijt van? Dan heeft u het recht om uw instemming te herroepen. Daar heeft u 14 dagen de tijd voor. Als de werkgever u  niet wijst op dit recht, dan kunt uw akkoord zonder opgave van reden binnen 21 dagen terugtrekken.

Ontslag op staande voet

Neem bij een ontslag op staande voet snel contact op met een rechtshulpverlener. Om uw rechten veilig te stellen moet u onmiddellijk schriftelijk, per aangetekende brief protesteren tegen het ontslag en u beschikbaar stellen om uw werk te (blijven) doen.

Het ontslag op staande voet kunt u aanvechten. Ook is het verstandig meteen een loonvordering in te stellen, als dat mogelijk is. U ontvangt namelijk geen salaris meer vanaf het moment van ontslag.

Bijstandsuitkering

Is het ontslag op staande voet terecht? In de regel bent u dan verwijtbaar werkloos. Dat betekent dat  het UWV u geen werkloosheidsuitkering toekent. Op grond van de Participatiewet kunt u dan bij uw gemeente een bijstandsuitkering aanvragen.

Ontslagen of vragen?

Is u ontslag aangezegd of dreigt er ontslag? Neem dan zo snel mogelijk contact met me op. Als rechtshulpverlener help ik u ervoor te zorgen dat u krijgt waarop u recht heeft. Heeft u minder dringende vragen over uw rechten en mogelijkheden, of over de verschillende ontslagroutes volgens het Ontslagrecht 2015? Ik beantwoord ze natuurlijk graag.

Of lees meer over werkwijze, arbeidsconflict en arbeidsrecht.

Inhoud

Terugbelverzoek

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links