Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Maria Vloet

Arbeidsconflict Arnhem

Heeft u een arbeidsconflict in Arnhem? In een arbeidsverhouding loopt het niet altijd soepel tussen werkgever en werknemer, met in sommige gevallen een arbeidsconflict als gevolg. De verwachtingen, intenties en mogelijkheden kunnen verschillend zijn. Normaliter gaat een leidinggevende daarover in gesprek met een medewerker. Vaak jaarlijks in een functioneringsgesprek. Dat geeft voor betrokkenen de mogelijkheid om elkaar bij te praten, zodat de verwachtingen over en weer gelijk blijven lopen en wordt een arbeidsconflict voorkomen.

Arbeidsconflict in Arnhem door uiteenlopende verwachtingen

Soms lukt het niet om samen op hetzelfde spoor te blijven en lopen wensen en verwachtingen uit elkaar. Hierover kan worden gesproken, maar soms lukt dat niet. Ook niet met hulp van personeelszaken of een externe mediator. Betrokkenen hebben een andere visie op de invulling van een functie en komen er samen niet meer uit. Een arbeidsconflict in Arnhem kan het gevolg zijn.

Soms melden werknemers zich in dat geval ziek. De bedrijfsarts beziet dan of werknemer al dan niet op medische gronden ziek is en of hij al dan niet kan re-integreren. Bij een arbeidsconflict in Arnhem adviseert de bedrijfsarts vaak een afkoelingsperiode van twee weken om met in elkaar in gesprek te gaan over een oplossing. Dit kan een overplaatsing zijn, maar ook de beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Een voorbeeld in de praktijk

Een voorbeeld van een arbeidsconflict in Arnhem uit de praktijk is een verpleegkundige die naar haar oordeel haar werkzaamheden correct verricht. Werkgever is van oordeel dat zij fouten heeft gemaakt en besluit een ontwikkeltraject met werknemer te starten. Hier stemt werknemer mee in, want voor een verbetering van haar functioneren is zij altijd te porren. Nog voor het ontwikkeltraject goed en wel start vindt werkgever dat werknemer wederom een fout heeft gemaakt bij de toediening van medicijnen aan een patiënt. Werknemer stelt, dat dit niet het geval is. Zonder naar het weerwoord te luisteren zegt werkgever het vertrouwen in werknemer op en legt haar een vaststellingsovereenkomst voor ter beëindiging van haar arbeidsovereenkomst.

Op dat moment belt werknemer mij. Ze was niet eerder aangesproken op disfunctioneren en het ontwikkeltraject met coach was nog niet gestart. Hierdoor is het voorstel tot beëindiging mijn inziens veel te snel. Bovendien had mediation nog ingezet kunnen worden nu blijkt dat werknemer en leidinggevende niet samen door één deur kunnen. Werkgever is daartoe niet bereid. Ook verdient de werknemer een kans haar functioneren te verbeteren. In de onderhandeling die volgt komt werkgever werknemer voor een groot deel tegemoet in haar wensen. Naast een beëindigingsvergoeding, wordt haar een scholings- en coachingsbudget toegekend, vergoeding van juridische kosten en betaald verlof gedurende een aantal maanden. Een procedure bij de kantonrechter had haar waarschijnlijk minder opgeleverd, nog los van de tijd, energie en kosten die een procedure voor haar gehad zou hebben.

Ik help u met uw arbeidsconflict in Arnhem

Als u aanvoelt dat u er samen niet uit gaat komen en een arbeidsconflict in Arnhem ontstaat, is het raadzaam een juridisch adviseur in te schakelen. Rechtspraktijk Vloet kan in een zo vroeg mogelijk stadium de werkgever of werknemer adviseren welke stappen hij kan of moet nemen om tot een oplossing te komen. Of om te onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

Neem contact met me op

Heeft u zelf te maken met een arbeidsconflict in Arnhem of bent u op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links