Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

Verplichtingen bij ziekte en re-integratie

Bij een ziekmelding hebben werkgever en werknemer over en weer verplichtingen. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer volledig aan de slag te laten gaan. Een van de verplichtingen van de werkgever betreft het inschakelen van een bedrijfsarts. Hiervan zijn werkgevers zich niet altijd bewust. 

De werkgever mag geen medische informatie aan de werknemer vragen en niet zelf beoordelen of de werknemer bepaalde werkzaamheden wel of niet kan verrichten. Daarover dient de werkgever zich te laten adviseren door een bedrijfsarts. 

104 weken ziekte volledig doorbetaald

Zo meldde zich bij mij een eenmanszaak waarvan de werknemer al bijna 2½ jaar niet aan de slag was wegens ziekte. Vanaf de ziekmelding is de werknemer nimmer opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts. Omdat de werknemer zei, dat hij niet kon werken, heeft zijn werkgever geen verdere actie ondernomen. Wel heeft de werkgever het salaris van de betreffende medewerker volledig doorbetaald, ook nadat werknemer 104 weken ziek was. 

WIA-aanvraag voor een WGA-uitkering

En toen belde de werkgever mij. “Kan ik de arbeidsovereenkomst met deze medewerker beëindigen, want het begint me nu toch wel veel te kosten.” Na het opvragen van alle stukken die de werkgever had, bestudering van het dossier en bespreking, heeft de werkgever een arbodienst ingeschakeld en hebben we contact opgenomen met het UWV om de situatie te bespreken. Tevens is de medewerker gevraagd een WIA-aanvraag bij het UWV in te dienen, dit heeft hij gedaan. 

Het UWV heeft met gezwinde spoed de WIA-aanvraag beoordeeld en de medewerker een WGA-uitkering behorend bij 80-100% arbeidsongeschiktheid toegekend. En de werkgever krijgt het salaris, dat hij de medewerker na 104 weken ziekte heeft betaald, terug gestort door het UWV.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning

Na het regelen van de uitkering konden we beginnen aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Omdat de medewerker geen vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst wilde sluiten met de werkgever, heeft de werkgever een aanvraag voor een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV ingediend. Na een aantal aanvullende vragen van het UWV waarin de werkgever moest uitleggen, dat er geen (ander) passend werk voor de medewerker was en de medewerker hiermee instemde, is de vergunning afgegeven.

Binnen de termijn die het UWV heeft gesteld zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op, maakt de eindafrekening op en betaalt de wettelijke transitievergoeding uit. Omdat de werknemer de afgelopen twee jaar op geen enkele manier in staat was re-integratie-activiteiten te ontplooien zijn de vakantiedagen niet vervallen en dient werkgever deze uit te betalen aan werknemer.

Binnen vijf maanden de oplossing

De volgende stap is door de werkgever declareren van de uitbetaalde wettelijke transitievergoeding bij het UWV. Nadat de declaratie is toegekend aan de werkgever, zijn alle losse eindjes in deze zaak afgerond.

Al met al is de vraag van de werkgever binnen vijf maanden tot een oplossing gebracht. Een volgende keer laat de werkgever zich door een bedrijfsarts adviseren over de re-integratiemogelijkheden van een medewerker en schakelt hij eerder een arbeidsjurist in om zich te laten adviseren over de verplichtingen van de werkgever en de werknemer bij ziekte en re-integratie.

Tips bij ziekte en re-integratie

  • Als werkgever ben je verplicht je bij ziekte van je werknemer te laten adviseren door een bedrijfsarts;
  • Informeer je over de wederzijdse verplichtingen bij ziekte en re-integratie. Dit geldt voor zowel voor werknemer als werkgever.
  • Mocht je er niet uitkomen, laat je dan adviseren door een arbeidsjurist, want als je je verplichtingen als werkgever niet nakomt hangt je een loonsanctie van één jaar boven het hoofd.

Contact

Meer weten over wat de verplichtingen van werknemer en werkgever zijn bij ziekte en re-integratie? Of wil je direct juridisch advies? Neem gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

 

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links