Rechtspraktijk Vloet werkzaam vanuit Arnhem in het midden van Nederland, bereikbaar op tel. 026 - 84 84 262

arbeidsjurist

Ontslag met of zonder wederzijds goedvinden?

Een werkgever en een werknemer kunnen op verschillende wijze afscheid nemen van elkaar. In dit artikel worden verschillende situaties toegelicht. Zowel ontslag met wederzijds goedvinden als ontslag vanuit de werkgever.

Ontslagvergunning van het UWV

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is of wegens bedrijfseconomische redenen. Dus als het bedrijf financieel gezien niet goed draait. 

Tegen de aanvraag van een vergunning kan de werknemer verweer voeren en uiteindelijk besluit het UWV of de ontslagvergunning aan de werkgever wordt verstrekt. Met de vergunning in de hand kan de werkgever vervolgens de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. Als de werkgever of werknemer het niet eens zijn met het al dan niet verstrekken van de ontslagvergunning kunnen ze dit ter beoordeling voorleggen aan de kantonrechter. 

Ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter

Een andere manier om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen is het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Dit kan om verschillende redenen. Meestal gaat het om disfunctioneren en/of verstoorde arbeidsverhouding. Ook hiertegen kan de werknemer verweer voeren bij de rechter. Het is uiteindelijk aan de rechter of het ontbindingsverzoek van de werkgever wordt toegewezen. Als partijen het niet eens zijn met de beschikking van de kantonrechter dan kunnen ze in hoger beroep bij het Gerechtshof.

Zowel de procedure bij het UWV als de procedure bij de rechtbank kost een werkgever en werknemer vaak veel tijd, geld en energie. Bovendien weet de werkgever op voorhand niet altijd zeker of het dossier van de werknemer voldoende is voor het verkrijgen van een ontslagvergunning of ontbindingsbeschikking.

Beëindiging via een vaststellingsovereenkomst

Een bedrijf kiest er vaak voor om in overleg met de werknemer tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Dit gaat via een vaststellingsovereenkomst (vso) met wederzijds goedvinden. De betrokkenen gaan hierover in gesprek en er volgt meestal een onderhandeling over de voorwaarden waaronder de werknemer akkoord wil gaan met de wens van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Sinds 2006 geeft een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, mits voldaan aan bepaalde eisen, voor de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering. 

Het is voor de werknemer van belang dat het initiatief voor het opstellen van de vso uitgaat van de werkgever en dit ook in de vso wordt vermeld. Ook is het belangrijk dat er geen ander passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer beschikbaar is en de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt van de ontstane situatie.

Een voorbeeld uit de praktijk

Enige tijd terug meldde zich een cliënte bij mij met een vso waarin niet duidelijk was vermeld dat de werkgever het initiatief tot beëindiging had genomen. Dit is op mijn verzoek aangepast, waardoor die hobbel voor het verkrijgen van een WW-uitkering voor de werknemer richting het UWV is genomen.

Bij een werknemer tracht ik als juridische adviseur een optimaal geformuleerde vso te bewerkstelligen. Zowel in financieel als in juridisch opzicht. Het doel is dat de vso geen vragen oproept bij het UWV en de werknemer zonder problemen een WW-uitkering wordt toegekend. Let wel, de werknemer moet daarvoor ook zelf aan zijn WW-verplichtingen voldoen zoals solliciteren en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het is uiteindelijk aan het UWV om een WW-uitkering toe te kennen, dit hebben zowel werkgever als werknemer niet in eigen hand. 

Tips bij ontslag met vaststellingsovereenkomst

  • Wanneer je als werkgever overweegt een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen, om welke reden dan ook, is het in de regel raadzaam om met werknemer in gesprek te gaan over een vso. Zeker als je als werkgever niet zeker weet of het dossier waarmee je een aanvraag voor een ontslagvergunning of ontbindingsverzoek wil indienen volstaat. Bovendien bespaart het kosten. Juridisch advies is daarbij raadzaam.
  • De werknemer doet er eveneens goed aan om een voorgelegde conceptvaststellingsovereenkomst te laten toetsen door een arbeidsjurist. Het streven is om een zo optimaal mogelijke (financiële) regeling te treffen, waarbij de toekenning van een WW-uitkering maximaal is voorbereid.

Contact

Overweg je als werkgever een arbeidsovereenkomst te beëindigen of ben je als werknemer het niet eens met het ontslag? Neem contact met mij op voor juridisch advies. Ik help je graag verder.

Inhoud

Terugbelverzoek

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Links